Written Answers. - Údarás na Gaeltachta Board.

Eamon Gilmore

Question:

257 D'fhiafraigh Mr. Gilmore den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán caidé is cúis leis an mhoill ainmniúcháin a dhéanamh don bheirt chomhalta atá le hainmniú chun na folúntais iarmharacha a líonadh ar bhord Údarás na Gaeltachta. [4818/00]

Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Uimh. 250 den 1 Feabhra.