Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 30 Jan 2002

Vol. 547 No. 1

Written Answers. - Job Creation.

Dinny McGinley

Question:

898 D'fhiafraigh Mr. McGinley den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an bhfuil aon phleananna ag Údarás na Gaeltachta tionscal nó réamh-mhonarcha a bhunú ar Oileán Árainn Mhór i nDún na nGall. [2337/02]

Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil Ionad Fiontraíochta, d'achar 380 meadar cearnach, tógtha ar Oileán Árainn Mhór ag an Údarás. Tá dhá thogra ríomhaireachta réidh le bogadh isteach san ionad go luath. Is tograí beaga iad seo atá feiliúnach don Oileán le sprioc fostaíochta de ochtar fostaí lán-aimseartha agus iad i mbun gnó.

Top
Share