Written Answers. - Iocaíochtaí Deontais.

Dinny McGinley

Question:

354 D'fhiafraigh Mr. McGinley den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an bhfuil aon iarratas ina Roinn le haghaidh deontais do chéidh in aice leis an Stáisiún Ginte Leictreachais ag an Rampar (Gaoth Dobhair). [4075/03]

Tá iarratas ag mo Roinnse ar chúnamh chun an chéibh seo a fhorbairt agus tá meastachán faighte ina leith ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall. Déanfar an t-iarratas seo a mheas go luath in éindí le hiarratais eile atá faoi bhráid mo Roinnse i láthair na huaire.