Written Answers. - Foras na Gaeilge.

Aengus Ó Snodaigh

Question:

355 D'fhiafraigh Aengus Ó Snodaigh den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cén fáth atá leis an ngearradh siar de 21% sa bhuiséad d'Fhoras na Gaeilge; conas a shíleann sé go mbeidh an foras in ann a dhualgaisí a chomhlíonadh; agus conas is féidir a phleananna a chur i gcrích. [4077/03]

Faoi mar is eol don Teachta, tá soláthar de €12.416 milliún don bhForas Teanga san áireamh san imleabhar Meastacháin giorraithe do 2003. Chomh maith leis sin, beidh cistíocht bhreise anuas ar an mhéid sin á cur ar fáil don bhForas Teanga ag an Roinn Cultúr, Ealaíon agus Fóillíochta sa Tuaisceart.

Cé go bhfuil aiféala orm maidir leis an laghdú, de 11%, atá déanta ar an soláthar don bhForas Teanga, ní mór é a chur i gcomhthéacs an mhéadaithe ollmhóir ar an gcúnamh atá curtha ar fáil ag mo Roinnse don eagraíocht le blianta beaga anuas – ó €7.577 milliún i 2000 go €14 milliún i 2002.

Tá mé muiníneach go mbeidh An Foras Teanga agus na heagrais deonach atá ag brath air in ann leanúint de chlár iomlán a chur chun feidhme laistigh den soláthar airgid atá ar fáil dó don bhliain 2003.