An Bille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2008: An Chéad Chéim.