Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 28 Nov 2012

Vol. 784 No. 3

Written Questions Nos. 43-51

Waterways Ireland Remit

Clare Daly

Question:

43. Deputy Clare Daly asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht the basis upon which third parties can change mooring fees for marinas under the remit of Waterways Ireland. [52868/12]

I am informed by Waterways Ireland that it grants leases to third parties, who wish to develop marinas requiring access to Waterways Ireland’s property. The application process for obtaining such a lease is available on the Waterways Ireland website at http://www.waterwaysireland.org/index.cfm/section/article/page/Marina.

I am advised that where applications are successful, the lease permits the marina owner to develop and sell private moorings, with the annual lease fee payable to Waterways Ireland based on a percentage of the value of the annual mooring income.

Question No. 44 answered with Question No. 24.

Oifig an Choimisinéara Teanga

Dessie Ellis

Question:

45. D'fhiafraigh Deputy Dessie Ellis den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas faoin gcónascadh atá beartaithe idir Oifig an Choimisinéara Teanga agus Oifig an Ombudsman, cé na himpleachtaí a bheidh ag an gcinneadh seo d’fhostaithe Oifig an Choimisinéara, agus cé na haistrithe atá beartaithe sna míonna atá le teacht de bharr an chinnidh seo. [52980/12]

Mar is eol don Teachta, tógadh cinneadh Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman, mar chuid de réimse gníomhartha athchóirithe faoi Phlean Athchóirithe an Rialtais don tSeirbhís Phoiblí a foilsíodh i mí na Samhna 2011. Tar éis don Rialtas athbhreithniú a dhéanamh ar 31 Deireadh Fómhair 2012 ar an dul chun cinn atá déanta go dáta faoin bplean, tháinig an Rialtas ar chomhaontú ar réimse gníomhartha athchóirithe atá le cur i bhfeidhm faoin bplean.

Is iad seo a leanas na gníomhartha atá á i gceist i ndáil le hOifig an Choimisinéara Teanga:

- Déanfar Oifig an Choimisinéara Teanga a chónascadh le hOifig an Ombudsman.

- Aistreofar cumhachtaí agus feidhmeanna reachtúla an Choimisinéara Teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 chuig an Ombudsman agus tarmligfear iad chuig an gCoimisinéir Teanga faoin reachtaíocht leasaithe.

- Leanfaidh Coimisinéir Teanga, a bheidh ceaptha go reachtúil agus a bheidh lonnaithe sa Ghaeltacht, ag feidhmiú cumhachtaí reatha an Choimisinéara Teanga go neamhspleách faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Tá mo Roinnse ag obair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun an cónascadh seo a chur i bhfeidhm. Breathnófar ar cheisteanna a bhaineann le foireann Oifig an Choimisinéara Teanga i gcomhthéacs an phlé sin leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Question No. 46 answered with Question No. 39.
Question No. 47 answered with Question No. 19.
Question No. 48 answered with Question No. 40.
Question No. 49 answered with Question No. 29.
Question No. 50 answered with Question No. 21.
Question No. 51 answered with Question No. 32.
Top
Share