Cannabis for Medicinal Use Regulation Bill 2016: Referral to Select Committee [Private Members]

I move: "That the Bill be referred to the Select Committee on Health pursuant to Standing Orders 84A(3)(a) and 141."

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach Teachta as ucht an chomhoibriú a bhí anseo anocht. Bhí go leor Teachtaí a bhí ag iarraidh páirt a ghlacadh sa díospóireacht. Fuair gach Teachta a bhí ag iarraidh labhairt sa díospóireacht an deis sin os rud é go raibh comhoibriú ann.

Question put and agreed to.
The Dáil adjourned at 9.40 p.m. until 2 p.m. on Tuesday, 6 December 2016.