Message from Seanad

Tá glactha ag Seanad Éireann leis an Bhille um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) (Leasú) 2016 gan leasú.

The Dáil adjourned at 9.55 p.m. until 10 a.m. on Wednesday, 8 March 2016.