University College Galway (Amendment) Bill 2017: Second Stage (Resumed) [Private Members]

I must now deal with a postponed division relating to Second Stage of the University College Galway (Amendment) Bill 2017 which was taken on Thursday, 30 November. On the question, "That the Bill be now read a Second Time," a division was claimed. In accordance with Standing Order 70(2), that division must be taken now.

Question put:
The Dáil divided: Tá, 61; Níl, 51; Staon, 5.

 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Brassil, John.
 • Breathnach, Declan.
 • Broughan, Thomas P.
 • Browne, James.
 • Buckley, Pat.
 • Butler, Mary.
 • Byrne, Thomas.
 • Calleary, Dara.
 • Casey, Pat.
 • Cassells, Shane.
 • Chambers, Jack.
 • Chambers, Lisa.
 • Collins, Michael.
 • Connolly, Catherine.
 • Cowen, Barry.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • Curran, John.
 • Daly, Clare.
 • Doherty, Pearse.
 • Ellis, Dessie.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Fleming, Sean.
 • Funchion, Kathleen.
 • Haughey, Seán.
 • Healy, Seamus.
 • Kelleher, Billy.
 • Kenny, Gino.
 • Lawless, James.
 • MacSharry, Marc.
 • McConalogue, Charlie.
 • McDonald, Mary Lou.
 • McGrath, Mattie.
 • McGuinness, John.
 • Martin, Catherine.
 • Mitchell, Denise.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Moynihan, Michael.
 • Murphy O'Mahony, Margaret.
 • Nolan, Carol.
 • Ó Broin, Eoin.
 • Ó Caoláin, Caoimhghín.
 • Ó Cuív, Éamon.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • O'Brien, Jonathan.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Loughlin, Fiona.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Rourke, Frank.
 • O'Sullivan, Maureen.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Rabbitte, Anne.
 • Scanlon, Eamon.
 • Smith, Brendan.
 • Smith, Bríd.
 • Stanley, Brian.
 • Tóibín, Peadar.
 • Wallace, Mick.

Níl

 • Bailey, Maria.
 • Brophy, Colm.
 • Bruton, Richard.
 • Burke, Peter.
 • Canney, Seán.
 • Carey, Joe.
 • Corcoran Kennedy, Marcella.
 • Coveney, Simon.
 • D'Arcy, Michael.
 • Daly, Jim.
 • Deasy, John.
 • Deering, Pat.
 • Doherty, Regina.
 • Donohoe, Paschal.
 • Doyle, Andrew.
 • Durkan, Bernard J.
 • English, Damien.
 • Farrell, Alan.
 • Fitzgerald, Frances.
 • Fitzpatrick, Peter.
 • Griffin, Brendan.
 • Harris, Simon.
 • Harty, Michael.
 • Heydon, Martin.
 • Humphreys, Heather.
 • Kyne, Seán.
 • Lowry, Michael.
 • McEntee, Helen.
 • McHugh, Joe.
 • McLoughlin, Tony.
 • Madigan, Josepha.
 • Mitchell O'Connor, Mary.
 • Moran, Kevin Boxer.
 • Murphy, Catherine.
 • Murphy, Dara.
 • Murphy, Eoghan.
 • Murphy, Paul.
 • Naughten, Denis.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Neville, Tom.
 • Noonan, Michael.
 • O'Connell, Kate.
 • O'Donovan, Patrick.
 • O'Dowd, Fergus.
 • Phelan, John Paul.
 • Ring, Michael.
 • Rock, Noel.
 • Ross, Shane.
 • Shortall, Róisín.
 • Stanton, David.
 • Zappone, Katherine.

Staon

 • Burton, Joan.
 • Howlin, Brendan.
 • O'Sullivan, Jan.
 • Penrose, Willie.
 • Ryan, Brendan.
Tellers: Tá, Deputies Michael Moynihan and Éamon Ó Cuív; Níl, Deputies Joe McHugh and Tony McLoughlin.
Question declared carried.
Explanation under Standing Order 138(2A) as received from Member
Vótáil an Teachta Paul Murphy in aghaidh Bhille an Choláiste Ollscoile, Gaillimh (Leasú), 2017 mar nach gcreideann Solidarity gur cheart go mbeadh riachtanas teangan mar chritéir cinniúnach maidir le hainmniúchán uachtaráin ollscoile. Tá baint le fada an lá ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh leis an Ghaeilge, ní nach ionadh le Gaeltacht Chonamara ar béal dorais. Ba cheart go mbeadh an Ghaeilge mar pháirt thábhachtach i saol na hOllscoile cosúil leis an mBéarla, príomh-theanga labhartha na tíre.
Tá Solidarity go mór in aghaidh an smaoinimh gur cheart go mbeadh ról uachtaráin ollscoile mar mhacasamhail príomh-oifigeach feidhmeannach i gcorparáid chaipitliceach. Ach ní chiallódh Gaeilge éigeantach nach dtarlódh sin.
Tá brú uafásach ar an Ghaeilge go mór mhór de bharr bánú na Gaeltachta le 30 bliain anuas go mór mór de bharr imirce an t-aos óg toisc nach raibh obair nó todhchaí le fáil sa bhaile. Is ionann teip eacnamaíochta an chaipitleachais agus géarchéim ins na ceantair Ghaeltachta agus ciallaíonn sin géarchéim do phobal labhartha na Gaeilge agus do shláinte na teangan. Chomh maith leis sin tá toradh diúltach ar ciorraithe ó thaobh Údarás na Gaeltachta agus ar fhorbairt réigiúnach mí-chothrom.
Tacaíonn Solidarity le mór-infheistíocht breise Stáit ins na Gaeltachtaí agus ins gach cuid den tír agus táimid i gcoinne ciorraithe ar chaiteachas ar an Ghaeilge. Ba cheart go mbeadh infheistíocht chuí agus ardú leibhéil na Gaeilge ins an córas Stáit agus go mbeadh sé éasca do dhaoine a ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge más mian leo.