An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Sláinte), 2019: An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]