Report of Committee of Selection: Motion

I move:

That Dáil Éireann:

(a) approves the First Report of the Standing Committee of Selection in accordance with Standing Order 34, copies of which were laid before Dáil Éireann on 3rd September, 2020;

(b) approves the Second Report of the Standing Committee of Selection in accordance with Standing Order 34, copies of which were laid before Dáil Éireann on 8th September, 2020, and appoints members to Select Committees accordingly; and

(c) pursuant to Standing Order 104(2), appoints the following members as Chairs of Committees:

Deputy Steven Matthews - Chair of the Committee on Housing, Local Government and Heritage

Deputy Joe McHugh - Chair of the Committee on European Union Affairs

Deputy Maurice Quinlivan - Chair of the Committee on Enterprise, Trade and Employment

Deputy Fergus O’Dowd - Chair of the Committee on the Implementation of the Good Friday Agreement

Deputy James Lawless - Chair of the Committee on Justice

Deputy Kathleen Funchion - Chair of the Committee on Children, Disability, Equality and Integration

Deputy John McGuinness - Chair of the Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach

Deputy Neasa Hourigan - Chair of the Committee on Budgetary Oversight

Deputy Seán Crowe - Chair of the Committee on Health

Deputy Paul Kehoe - Chair of the Committee on Education, Further and Higher Education, Research, Innovation and Science

Deputy Brian Leddin - Chair of the Committee on Climate Action

Deputy Jackie Cahill - Chair of the Committee on Agriculture and the Marine

Deputy Brian Stanley - Chair of the Committee on Public Accounts

Deputy Denis Naughten - Chair of the Committee on Social Protection, Community and Rural Development and the Islands

Deputy Niamh Smyth - Chair of the Committee on Media, Tourism, Arts, Culture, Sport and the Gaeltacht

Deputy Charles Flanagan - Chair of the Committee on Foreign Affairs and Defence

Deputy Kieran O’Donnell - Chair of the Committee on Transport and Communications Networks.

It is a strange motion because it has left out ceann amháin de na coistí nach bhfuil ar an liosta agus a mbíonn ag déileáil le reachtaíocht. Níl an coiste um Ghaeilge ar an liosta. Is ait go bhfuil sé fágtha ar lár agus an rún seo ár gcomhair. Níl aon leithscéal ná míniú air sin tugtha. An míneoidh an Príomh-Aoire é sin dúinn agus don phobal i gcoitinne?

Tuigim go bhfuil obair ar siúl go fóill chun an coiste sin a athbhunú. B'fhéidir go mbeidh níos mó eolas ag an bPríomh-Aoire.

Tuigim é sin ach is ait gurb é an coiste sin an t-aon choiste reachtaíochta amháin nach bhfuil ar an liosta sin. Is céim síos don Ghaeilge é nach bhfuil sé ann. Bhí dhá mhí ag an gcóras teacht suas le téarmaí tagartha don choiste. Nílim ag cur i gcoinne an rúin toisc nach bhfuil mé i gcoinne na gcoistí a bheith bunaithe; is ait an rud é nach bhfuil an coiste sin san áireamh. Is ceist é a d'ardaigh iriseoirí agus iad atá ag plé leis an nGaeilge liom. An bhfuil sé á chur ar leataobh? Táim ag iarraidh commitment ón Rialtas nach mbeidh moill ar eagrú na dtéarmaí tagartha sin.

Déanfaimid ár ndícheall féachaint chuige go mbeidh rún againn mar gheall air sin an tseachtain seo chugainn ach níl sé á chur ar leataobh ar chor ar bith. Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an gcoiste úd.

Question put and agreed to.