An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Teaghaise), 2020 Teaghaise), 2020: An Chéad Chéim