Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019: Tarchur chuig Roghchoiste