An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Vótáil Pharlaiminteach Chianda), 2020: An Chéad Chéim