Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Inclusive Budget Reform) Bill 2014: Second Stage (Resumed) [Private Members]

Atairgeadh an cheist: "Go léifear an Bille don Dara hUair anois."
Question again proposed: "That the Bill be now read a Second Time."

Rinneadh vótáil a lorg Déardaoin seo caite, an 27 Bealtaine 2021, ar an gceist go ndéanfaí an Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Athchóiriú Cuimsitheach Buiséid) 2014 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 80(2) ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged last Thursday, 27 May 2021, on the question that the Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Inclusive Budget Reform) Bill 2014 be read a Second Time. In accordance with Standing Order 80(2), that division must be taken now.

Cuireadh an cheist.
Question put:
The Dáil divided: Tá, 59; Níl, 80; Staon, 0.

 • Barry, Mick.
 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Browne, Martin.
 • Buckley, Pat.
 • Canney, Seán.
 • Carthy, Matt.
 • Clarke, Sorca.
 • Collins, Michael.
 • Conway-Walsh, Rose.
 • Cronin, Réada.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • Daly, Pa.
 • Doherty, Pearse.
 • Donnelly, Paul.
 • Ellis, Dessie.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Funchion, Kathleen.
 • Gannon, Gary.
 • Gould, Thomas.
 • Guirke, Johnny.
 • Harkin, Marian.
 • Healy-Rae, Danny.
 • Howlin, Brendan.
 • Kelly, Alan.
 • Kenny, Gino.
 • Kenny, Martin.
 • Mac Lochlainn, Pádraig.
 • McGrath, Mattie.
 • McNamara, Michael.
 • Mitchell, Denise.
 • Munster, Imelda.
 • Murphy, Catherine.
 • Murphy, Paul.
 • Mythen, Johnny.
 • Nash, Ged.
 • Nolan, Carol.
 • O'Callaghan, Cian.
 • O'Donoghue, Richard.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Rourke, Darren.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Murchú, Ruairí.
 • Ó Ríordáin, Aodhán.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • Pringle, Thomas.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Ryan, Patricia.
 • Sherlock, Sean.
 • Shortall, Róisín.
 • Smith, Bríd.
 • Smith, Duncan.
 • Stanley, Brian.
 • Tóibín, Peadar.
 • Tully, Pauline.
 • Ward, Mark.
 • Whitmore, Jennifer.
 • Wynne, Violet-Anne.

Níl

 • Berry, Cathal.
 • Brophy, Colm.
 • Browne, James.
 • Bruton, Richard.
 • Burke, Colm.
 • Burke, Peter.
 • Butler, Mary.
 • Byrne, Thomas.
 • Cahill, Jackie.
 • Calleary, Dara.
 • Cannon, Ciarán.
 • Carey, Joe.
 • Carroll MacNeill, Jennifer.
 • Chambers, Jack.
 • Collins, Niall.
 • Costello, Patrick.
 • Crowe, Cathal.
 • Devlin, Cormac.
 • Dillon, Alan.
 • Donnelly, Stephen.
 • Donohoe, Paschal.
 • Duffy, Francis Noel.
 • Durkan, Bernard J.
 • Farrell, Alan.
 • Feighan, Frankie.
 • Fitzpatrick, Peter.
 • Flaherty, Joe.
 • Flanagan, Charles.
 • Fleming, Sean.
 • Foley, Norma.
 • Grealish, Noel.
 • Griffin, Brendan.
 • Harris, Simon.
 • Haughey, Seán.
 • Heydon, Martin.
 • Higgins, Emer.
 • Hourigan, Neasa.
 • Humphreys, Heather.
 • Kehoe, Paul.
 • Lahart, John.
 • Lawless, James.
 • Leddin, Brian.
 • Lowry, Michael.
 • MacSharry, Marc.
 • Madigan, Josepha.
 • Martin, Catherine.
 • Matthews, Steven.
 • McAuliffe, Paul.
 • McConalogue, Charlie.
 • McGrath, Michael.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Moynihan, Michael.
 • Murnane O'Connor, Jennifer.
 • Murphy, Verona.
 • Naughten, Denis.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Noonan, Malcolm.
 • O'Brien, Darragh.
 • O'Brien, Joe.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Connor, James.
 • O'Dea, Willie.
 • O'Donnell, Kieran.
 • O'Donovan, Patrick.
 • O'Dowd, Fergus.
 • O'Gorman, Roderic.
 • O'Sullivan, Christopher.
 • O'Sullivan, Pádraig.
 • Ó Cathasaigh, Marc.
 • Ó Cuív, Éamon.
 • Rabbitte, Anne.
 • Richmond, Neale.
 • Ring, Michael.
 • Ryan, Eamon.
 • Shanahan, Matt.
 • Smith, Brendan.
 • Smyth, Niamh.
 • Stanton, David.
 • Troy, Robert.
 • Varadkar, Leo.

Staon

Tellers: Tá, Deputies Denise Mitchell and Pádraig Mac Lochlainn; Níl, Deputies Brendan Griffin and Jack Chambers.
Question declared lost.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis diúltú don cheist.
The Dáil adjourned at 10.05 p.m. until 9 a.m. on Thursday, 3 June 2021.