Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Inclusive Budget Reform) Bill 2014: Second Stage (Resumed) [Private Members]

Atairgeadh an cheist: "Go léifear an Bille don Dara hUair anois."
Question again proposed: "That the Bill be now read a Second Time."

Rinneadh vótáil a lorg Déardaoin seo caite, an 27 Bealtaine 2021, ar an gceist go ndéanfaí an Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Athchóiriú Cuimsitheach Buiséid) 2014 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 80(2) ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged last Thursday, 27 May 2021, on the question that the Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Inclusive Budget Reform) Bill 2014 be read a Second Time. In accordance with Standing Order 80(2), that division must be taken now.

Cuireadh an cheist.
Question put:
The Dáil divided: Tá, 59; Níl, 80; Staon, 0.

 • Barry, Mick.
 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Browne, Martin.
 • Buckley, Pat.
 • Canney, Seán.
 • Carthy, Matt.
 • Clarke, Sorca.
 • Collins, Michael.
 • Conway-Walsh, Rose.
 • Cronin, Réada.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • Daly, Pa.
 • Doherty, Pearse.
 • Donnelly, Paul.
 • Ellis, Dessie.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Funchion, Kathleen.
 • Gannon, Gary.
 • Gould, Thomas.
 • Guirke, Johnny.
 • Harkin, Marian.
 • Healy-Rae, Danny.
 • Howlin, Brendan.
 • Kelly, Alan.
 • Kenny, Gino.
 • Kenny, Martin.
 • Mac Lochlainn, Pádraig.
 • McGrath, Mattie.
 • McNamara, Michael.
 • Mitchell, Denise.
 • Munster, Imelda.
 • Murphy, Catherine.
 • Murphy, Paul.
 • Mythen, Johnny.
 • Nash, Ged.
 • Nolan, Carol.
 • O'Callaghan, Cian.
 • O'Donoghue, Richard.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Rourke, Darren.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Murchú, Ruairí.
 • Ó Ríordáin, Aodhán.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • Pringle, Thomas.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Ryan, Patricia.
 • Sherlock, Sean.
 • Shortall, Róisín.
 • Smith, Bríd.
 • Smith, Duncan.
 • Stanley, Brian.
 • Tóibín, Peadar.
 • Tully, Pauline.
 • Ward, Mark.
 • Whitmore, Jennifer.
 • Wynne, Violet-Anne.

Níl

 • Berry, Cathal.
 • Brophy, Colm.
 • Browne, James.
 • Bruton, Richard.
 • Burke, Colm.
 • Burke, Peter.
 • Butler, Mary.
 • Byrne, Thomas.
 • Cahill, Jackie.
 • Calleary, Dara.
 • Cannon, Ciarán.
 • Carey, Joe.
 • Carroll MacNeill, Jennifer.
 • Chambers, Jack.
 • Collins, Niall.
 • Costello, Patrick.
 • Crowe, Cathal.
 • Devlin, Cormac.
 • Dillon, Alan.
 • Donnelly, Stephen.
 • Donohoe, Paschal.
 • Duffy, Francis Noel.
 • Durkan, Bernard J.
 • Farrell, Alan.
 • Feighan, Frankie.
 • Fitzpatrick, Peter.
 • Flaherty, Joe.
 • Flanagan, Charles.
 • Fleming, Sean.
 • Foley, Norma.
 • Grealish, Noel.
 • Griffin, Brendan.
 • Harris, Simon.
 • Haughey, Seán.
 • Heydon, Martin.
 • Higgins, Emer.
 • Hourigan, Neasa.
 • Humphreys, Heather.
 • Kehoe, Paul.
 • Lahart, John.
 • Lawless, James.
 • Leddin, Brian.
 • Lowry, Michael.
 • MacSharry, Marc.
 • Madigan, Josepha.
 • Martin, Catherine.
 • Matthews, Steven.
 • McAuliffe, Paul.
 • McConalogue, Charlie.
 • McGrath, Michael.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Moynihan, Michael.
 • Murnane O'Connor, Jennifer.
 • Murphy, Verona.
 • Naughten, Denis.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Noonan, Malcolm.
 • O'Brien, Darragh.
 • O'Brien, Joe.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Connor, James.
 • O'Dea, Willie.
 • O'Donnell, Kieran.
 • O'Donovan, Patrick.
 • O'Dowd, Fergus.
 • O'Gorman, Roderic.
 • O'Sullivan, Christopher.
 • O'Sullivan, Pádraig.
 • Ó Cathasaigh, Marc.
 • Ó Cuív, Éamon.
 • Rabbitte, Anne.
 • Richmond, Neale.
 • Ring, Michael.
 • Ryan, Eamon.
 • Shanahan, Matt.
 • Smith, Brendan.
 • Smyth, Niamh.
 • Stanton, David.
 • Troy, Robert.
 • Varadkar, Leo.

Staon

Tellers: Tá, Deputies Denise Mitchell and Pádraig Mac Lochlainn; Níl, Deputies Brendan Griffin and Jack Chambers.
Question declared lost.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis diúltú don cheist.
Deputy Holly Cairns did not vote in this division due to an agreed pairing arrangement with Minister Helen McEntee for the duration of the Minister’s maternity leave.
The Dáil adjourned at 10.05 p.m. until 9 a.m. on Thursday, 3 June 2021.