An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Tithíochta) 2020: An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]