Introduction of New Member

The Clerk of the Dáil made the following announcement:
I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú 231 de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, tá orm a chraoladh go nedearnadh, sa Chorrthoghchán a bhí ann an 8ú Iúil 2021, de chionn an Teachta Eoghan Ó Murchú d'éirí as, an comhalta seo a leanas a thoghadh don Dáil:
In compliance with Standing Order 231 of the Standing Orders relative to Public Business I have to announce that at the By-Election held on 8 July 2021 consequent on the regisnation of Deputy Eoghan Murphy, the following Member has been elected to the Dáil:
Dáilcheantar Chuan Bhaile Átha Cliath Theas: Ivana Bacik
Constituency of Dublin Bay South: Ivana Bacik.
Tá Rolla na gComhaltaí sínithe ag an Theachta de réir Bhuan-Ordaithe 1.
The Deputy has signed the Roll of Members in accordance with Standing Order 1.

We welcome our new Member, Deputy Ivana Bacik. No doubt she will make a significant contribution to this Lower House as she did over many years in the Upper House and we wish her the very best of success.