Teachtaireacht chuig an Dáil

De réir Bhuan-Ordaithe 101, seolfar an teachtaireacht a leanas chuig Cléireach na Dála:

Tá Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis a bhreithniú ar an Meastachán Athbhreithnithe seo a leanas i gcomhair seirbhísí poiblí le haghaidh na bliana dár gcríoch 31 Nollaig 2021 a chríochnú:

Vóta 33 — Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Cuireadh an roghchoiste ar athló ar 4.33 p.m. sine die.