Report of Committee of Selection.

An Leas-Chathaoirleach

Tá an Coiste Roghnaitheoireachta tar éis na Seanadóirí seo a leanas d'ainmniú chun na folúntais a líonadh a tharla i gCoistí de dheasca an Seanadóir Feardorcha Ó hEacháin d'fháil bháis:—

An Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí—An Seanadóir Sinéad Bean Uí Dhubhdail;

Comh-Choiste an tSeomra Bhídh— An Seanadóir Tadhg Ó Súilleabháin;

An Rogha—Choiste um Ionstraimí Reachtúla—An Seanadóir Éamon Ó Ciosáin.

Tá an Coiste freisin, tar éis an Seanadóir Tadhg Ó Súilleabháin a scor ó chomhaltas an Rogha-Choiste um Ionstraimí Reachtúla agus an Seanadóir Micheál Frínseach Ó Cearbhaill a cheapadh ina ionad.

The Committee of Selection has nominated the following Senators to fill the vacancies occasioned by the death of Senator Fred Hawkins:—

Committee on Procedure and Privileges—Senator Mrs. Jane Dowdall;

Joint Restaurant Committee— Senator Ted O'Sullivan;

Select Committee on Statutory Instruments—Senator Éamon Kissane.

The Committee has also discharged Senator Ted O'Sullivan from membership of the Select Committee on Statutory Instruments and has appointed Senator Michael ffrench O'Carroll in his stead.

I move: That the Report do lie upon the Table.

Agreed and ordered accordingly.