Report of Joint Committee on Standing Orders (Private Business).

Tuairiscíonn an ComhChoiste um Buan-Orduithe (Gnó Príobháideach) go raibh sé tar éis na Seanadóirí seo a leanas d'ainmniú chun fónamh ar an gComh-Choiste ar an mBille um an Teach Téarnaimh Teach Lorcáin (Cairt a Leasú), 1958:—

Seán Ó Coighligh, Eoin Ó Riain agus Liam de Stanfort.

Tairgim: Go luífidh an Tuarascáil ar an mBord.

The Joint Committee on Standing Orders (Private Business) reports that it has nominated the following Senators to serve on the Joint Committee on the Convalescent Home Stillorgan (Charter Amendment) Bill, 1958:—

John B. O'Quigley, Eoin Ryan and William B. Stanford.

I move: That the Report do lie upon the Table.

Agreed and ordered accordingly.