Message from Dáil.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá Bille Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1966 rite ag Dáil Éireann gan leasú.

The following Message has been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has passed the Local Government Provisional Order Confirmation Bill, 1966 without amendment.