Prelude

SEANAD ÉIREANN
Dé Céadaoin, 25 Samhain 1998.
Wednesday, 25 November 1998.
Chuaigh an Cathaoirleach i gceannas ar 10.30 a.m.
Paidir.
Prayer.