Appointment of Taoiseach, Members of Government and Ministers of State, Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions and Alteration of Names of Departments and Titles of Ministers.

I have to inform the House that letters dated 6 June 2002 and 18 June 2002 have been received from the Secretary to the Government regarding

(1) the appointment of the Taoiseach, members of Government and Ministers of State;

(2) the transfer of departmental administration and ministerial functions; and

(3) the alteration of names of Departments and titles of Ministers. The letters will be set out in the Journal of the House in the usual manner.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2.

Dublin 2.

6 Meitheamh, 2002.

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil

(1) an tUachtarán, ar ainmniú Dháil Éireann, tar éis Parthalán Ó hEachthairn a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.1º den Bhunreacht, mar Thaoiseach;

(2) an tUachtarán, ag gníomhú di ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.2º den Bhunreacht, mar chomhaltaí den Rialtas agus bheith, i dteannta an Taoisigh, mar Rialtas:–

Máire Ní Áirne,

Micheál Mac Gabhann,

Seosamh Breathnach,

Cathal Mac Riabhaigh,

Brian Ó Comhain,

Nollaig Ó Díomasaigh,

Diarmuid Ó hEachthairn,

Seán Ó Donnchú,

Micheál Ó Máirtín,

Séamus Ó Braonáin,

Micheál Mac Dubhghaill,

Máirtin Ó Cuilinn,

Éamon Ó Cuív,

agus

Máire Ní Chochláinn.

(3) an Taoiseach tar éis Máire Ní Áirne a ainmniú inniu, de bhun Airteagal 28.6.1º den Bhunreacht, chun beith ina Tánaiste; agus

(4) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le halt 4(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, tar éis na Ranna Stáit seo a leanas a shannadh inniu do na comhaltaí faoi seach den Rialtas a luaitear a n-ainmneacha os coinne ainmneacha na Ranna:–

An Roinn Fiontar, Trádala agus Fostaíochta

Máire Ní Áirne,

An Roinn Cosanta

Micheál Mac Gabhann,

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe

Seosamh Breathnach,

An Roinn Airgeadais

Cathal Mac Riabhaigh,

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Brian Ó Comhain,

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Nollaig Ó Díomasaigh,

An Roinn na Mara agus Acmhainní Nádúrtha

Diarmuid Ó Eachthairn,

An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa

Seán Ó Donnchú,

An Roinn Sláinte agus Leanaí

Micheál Ó Máirtín,

An Roinn Fiontar Poiblí

Séamus Ó Braonáin,

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

Micheál Mac Dubhghaill,

An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil

Máirtín Ó Cuilinn.

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán

Éamon Ó Cuív,

agus

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh

Máire Ní Chochláinn.

DERMOT McCARTHY,

Ard-Rúnaí an Rialtais.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2.

Dublin 2.

6 Meitheamh, 2002.

An Rúnaí Príobháideach

An tAire Airgeadais

I am to inform you that, at a meeting held today, the Government on the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977, as amended by Section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1980 and Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1995, appointed

Máire Ní Ainifin, T.D.(Mary Hanafin, T.D.),

to be Minister of State at the Department of the Taoiseach (with special responsibility as Government Chief Whip); and

Risteard de Róiste, T.D.(Dick Roche, T.D.),

to be Minister of State at the Department of the Taoiseach and at the Department of Foreign Affairs (with special responsibility for European Affairs).

DERMOT McCARTHY,

Ard-Rúnaí an Rialtais.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2.

Dublin 2.

18 Meitheamh, 2002.

An Rúnaí Príobháideach

Cléireach an tSeanaid

I am to inform you that, at a meeting held today, the Government, on the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977, as amended by Section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1980, and Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1995, appointed, with effect from 19 June, 2002,

Síle de Valera, T.D.,(Síle de Valera, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Education and Science (with special responsibility for Adult Education, Youth Affairs and Educational Disadvantage);

Jim McDaid, T.D.,(Séamus MacDaibhéad. T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Transport with special responsibility for Road Traffic including Road Haulage);

Frank Fahey, T.D.,(Proinsias Ó Fathaigh, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment (with special responsibility for Labour Affairs, including Training);

Noel Treacy, T.D.,(Nollaig Ó Treasaigh, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Agriculture and Food (with special responsibility for Food and Horticulture);

Willie O'Dea, T.D., (Liam Ó Deaghaidh, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform (with special responsibility for Equality Issues including Disability Issues);

Tom Kitt, T.D.,(Tomás Ó Ceit, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Foreign Affairs (with special responsibility for Overseas Development and Human Rights);

Pat the Cope Gallagher, T.D.,)(Pádraig Ó Gallchóir Cope, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of the Environment and Local Government;

Liam Aylward, T.D.,(Liam Aighleart, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Agriculture and Food (with special responsibility for Animal Health and Welfare and Customer Service);

John Browne, T.D.,(Seán de Brún, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Communications, Marine and Natural Resources;

Michael Ahern, T.D.,(Micheál Ó hEachthigheirn, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment (with special responsibility for Trade and Commerce);

Ivor Calley, T.D.,(Ivor MacAlaigh, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Health and Children (with special responsibility for Services for Older People);

Noel Ahern, T.D.,(Nollaig Ó hEachthighearn,T.D.,)

to be Minister of State at the Department of the Environment and Local Government (with special responsibility for Housing and Urban Renewal) and at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (with special responsibility for The Drugs Strategy and Community Affairs);

Brian Lenihan, T.D.,(Brian Ó Luineacháin, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Health and Children, at the Department of Justice, Equality and Law Reform and at the Department of Education and Science (with special responsibility for Children);

Tim O'Malley, T.D.,(Tadhg Ó Máille, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Health and Children (with responsibility for Disability and Mental Health Services and Food Safety);

Tom Parlon, T.D.,(Tomás Mac Phartaláin, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Finance (with special responsibility for the Office of Public Works); and

Mary Hanafin, T.D.,(Máire Ní Ainifin, T.D.,)

to be Minister of State at the Department of Defence.

DERMOT McCARTHY,

Ard-Rúnaí an Rialtais.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2.

Dublin 2.

18 Meitheamh, 2002.

An Rúnaí Príobháideach

Cléireach an tSeanaid

I am to refer to the memorandum ref. E109/127/02 dated 14 June, 2002, submitted by the Minister for Finance and to inform you that, at a meeting held today, the Government

(1) made Orders entitled

(a) Rural Development (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(b) Horse and Greyhound Racing (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(c) National Roads and Road Traffic (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(d) Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(e) Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(f) Community Application of Information Technology (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(g) Arts and Culture (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(h) Meteorological Services, Radiological Protection and Nuclear Safety Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(i) Local Development and National Drugs Strategy (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 2002,

(j) Public Enterprise (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002,

(k) Agriculture, Food and Rural Development (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002,

(l) Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002,

(m) Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002,

(n) Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002,

(o) Social, Community and Family Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 2002; and

(2) authorised the Minister for Finance to:

(a) determine the numbers and grades of staff to be transferred between Departments in consequence of their altered functions and to prescribe the arrangement for the selection of such staff in the absence of agreement between the Departments concerned,

(b) redeploy residual staff arising from the organisational changes arising from the Taoiseach's statement, and

(c) reallocate funds between Departments on foot of changes in function and staff.

DERMOT McCARTHY,

Ard-Rúnaí an Rialtais.