Business of Seanad

I have received notice from Senator Trevor Ó Clochartaigh that, on the motion for the Adjournment of the House today, he proposes to raise the following matter:

Cén uair atá sé i gceist ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta scéim faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a dhaingniú leis an Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus soiléiriú cén uair a iarradh orthu dréacht scéim a leagan faoina bhráid agus cén chúis nach bhfuil scéim daingnithe go fóili?

I regard the matter raised by the Senator as suitable for discussion on the Adjournment and it will be taken at the conclusion of business.