Údarás na Gaeltachta (Amendment) Bill 2017: First Stage

Tairgim:

Go gceadófar go dtabharfar isteach Bille da ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le toghcháin dhaonlathacha chun Údarás na Gaeltachta agus maidir le nithe gaolmhara.

Is there a seconder?

I second the proposal.

Question put and agreed to.

When is it proposed to take Second Stage?

Is that agreed? Agreed.

Second Stage ordered for Tuesday, 30 May 2017.