Skip to main content
Normal View

Seanad Éireann debate -
Wednesday, 28 Mar 2018

Vol. 257 No. 2

Message from Joint Committee

Tá an Comhchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil tar éis a bhreithniú a chríochnú ar an Tairiscint seo a leanas: Tairiscint maidir leis an Ordú fá na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2017 (Méadú ar Líon na nGnáthchomhaltaí den Bhord Pleanála), 2018.

Sitting suspended at 11.05 a.m. and resumed at 11.30 a.m.
Top
Share