Appointment of Minister

A letter dated 16 October 2018 has been received from the Secretary to the Government regarding the appointment of a member of the Government and the assignment of the Department of Education and Skills to a Minister. The correspondence will be published in the Official Report and the Journal of Proceedings. The correspondence is as follows:

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 216 Deireadh Fómhair, 2018

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit

(1) go bhfuil an tUachtarán, ag gníomhú dó ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis Seosamh Mac Aodha (Joe McHugh) comhalta de Dháil Éireann, a cheapadh inniu mar chomhalta den Rialtas; agus

(2) go bhfuil an Taoiseach, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le haIt 4 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, inniu tar éis sannadh an Roinn Oideachais agus Scileanna do Risteárd de Briotún (Richard Bruton) a fhoirceannadh agus an Roinn sin a shannadh do Seosamh Mac Aodha (Joe McHugh), Comhalta den Rialtas.

Ard-Rúnaí an Rialtais.