Teachtaireacht ó Chomhchoiste - Message from Joint Committee

Tá Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán tar éis a bhreithniú ar an ordú seo a leanas a chríochnú:

“Go molann Seanad Éireann an tUasal Rónán Ó Domhnaill lena athcheapadh ag an Uachtarán ina Choimisinéir Teanga.”