Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Céim an Choiste