Tháinig an Roghchoiste le chéile ag 10:00 a.m.
The Select Committee met at 10:00 a.m.
Comhaltaí a bhí i láthair / Members present:

Seanadóirí / Senators

Jerry Buttimer

Maria Byrne

Martin Conway

Máire Devine

Colette Kelleher

Pádraig Ó Céidigh.

I láthair / In attendance: Senators Victor Boyhan, John Dolan, Frank Feighan, Paul Gavan, Alice-Mary Higgins, Kevin Humphreys, Terry Leyden, Pádraig Mac Lochlainn, Gabrielle McFadden, Joe O'Reilly, Niall Ó Donnghaile, Aodhán Ó Ríordáin, Neale Richmond and Lynn Ruane.
Seanadóir / Senator Paul Coghlan sa Chathaoir / in the Chair.