Tuesday, 19 October 2004

Questions (280)

Brian O'Shea

Question:

421 D'fhiafraigh Mr. O’Shea den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cén moladh atá aige, má tá, chun seans a thabhairt do limistéir taobh amuigh den Ghaeltacht stádas Gaeltachta a bhaint amach agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [25144/04]

View answer

Written answers (Question to Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs)

Mar is eol don Teachta, tá conradh chun staidéar teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht bronnta ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i gcomhar leis an Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Beidh an staidéar mar bhunús chun forbairt theangeolaíoch na Gaeltachta mar cheantar labhartha Gaeilge a threisiú agus athbhreithniú a dhéanamh ar na limistéir oifigiúla Gaeltachta. Tuigim go mbeidh na roghanna éagsúla tíreolaíocha agus deimeagrafaíochta, a mheastar a bheith oiriúnach mar bhunús chun na limistéir oifigiúla Ghaeltachta a shainiú, á scrúdú mar chuid den staidéar.