Tuesday, 17 July 2012

Questions (404)

Peadar Tóibín

Question:

417 D’fhiafraigh Peadar Tóibín den Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ag féachaint don dualgas atá ar Electric Ireland faoi Act na dTeangacha Oifigiúla seirbhís a thabhairt trí Ghaeilge cén fáth nach bhfuil an tseirbhís sin ag feidhmiú (sonraí tugtha). [35055/12]

View answer

Written answers (Question to Minister for Communications, Energy and Natural Resources)

Feidhm oibríochtúil ó lá go lá don chomhlacht ar leith atá ann agus níl ról nó feidhm agam ann. Déanfaidh mé socruithe leis an chomhlacht a chur ar an eolas faoi.