Wednesday, 18 July 2012

Questions (41)

Caoimhghín Ó Caoláin

Question:

35 D’fhiafraigh Caoimhghín Ó Caoláin den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta sonraí a thabhairt faoi líon na ndeontas caipitil, fostaíochta, taighde agus forbartha agus staidéar féidirtheachta ina n-iomláine agus iad a bhriseadh síos de réir gach réigiúin Gaeltachta. [35030/12]

View answer

Written answers (Question to Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht)

Foilsítear an t-eolas uile atá iarrtha ag an Teachta i dtuarascáil bhliantúil agus cuntais Údaráis na Gaeltachta a leagtar os comhair Thithe an Oireachtais gach bliain.