Wednesday, 3 July 2013

Questions (30)

Seán Ó Fearghaíl

Question:

30. D'fhiafraigh Deputy Seán Ó Fearghaíl den Aire Oideachais agus Scileanna céard é an beartas faoi neamhspleáchas na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [26106/13]

View answer

Written answers (Question to Education)

Tá mo chinneadh polasaí déanta agam COGG agus an CNCM a chomhshuí. Chuir mé an Chomh-aireacht ar an eolas faoi seo agus phléigh mé go hiomlán leo é an tSamhain seo caite. Táim cinnte gur fearr a n-éascófar le feidhmiú mholtaí na straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30, de bharr iad a bheith comhshuite, agus ina theannta sin le feidhmiú Acht na Gaeltachta, 2012, agus leis an leasú curaclach atá ar siúl faoi láthair ar an mbunoideachas agus ar an iar-bhunoideachas. Beidh tuilleadh deiseanna ann chun sineirgí a chur ar siúl idir obair COGG de réir mar a ghineann sé acmhainní agus obair na CNCM de réir mar a fhorbraíonn sé curaclaim. Tá a bord, a buiséad agus a lucht foirne féin ag COGG.