Tuesday, 4 February 2014

Questions (374)

Éamon Ó Cuív

Question:

374. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cén uair a bheidh an tuarascáil atá á réiteach don Roinn maidir leis an ngá atá le haersheirbhísí fóirdheonaithe go hÁrainn réidh; cén uair a fhoilseofar í; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [5628/14]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Tá súil agam go mbeidh an tuarascáil sin réidh faoi dheireadh mhí Aibreáin 2014. Tá sé i gceist go bhfoilseofar é ina dhiaidh sin.