Tuesday, 28 May 2019

Questions (176)

Éamon Ó Cuív

Question:

176. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais cé mhéad airgid a caitheadh ar sheirbhísí ateangaireachta i gcúirteanna na tíre gach bliain le cúig bliana anuas arna mhionshonrú de réir teanga; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [22849/19]

View answer

Written answers (Question to Justice)

Mar is eol don Teachta, faoi fhorálacha an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998, is í an tSeirbhís Chúirteanna atá freagrach as bainistiú na gcúirteanna, agus tá an tSeirbhís sin neamhspleách ag feidhmiú a feidhmeanna di, lena n-áirítear eolas a sholáthar faoi chóras na gcúirteanna.

Chun cuidiú leis an Teachta, áfach, chuir mé fiosrúcháin á ndéanamh agus tá caiteachas na Seirbhíse Cúirteanna ar sheirbhísí ateangaireachta de réir Contae do na blianta 2014-2018 curtha ar fáil aici.

Caiteachas ar Sheirbhísí Ateangaireachta de réir Contae le linn 2014-2018

Contae

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

Ceatharlach

8,135.58

13,611.62

15,431.31

19,624.70

33,611.43

An Cabhán

35,945.40

29,827.95

29,563.12

23,430.37

41,748.81

An Clár

8,538.74

5,600.44

5,347.77

2,561.21

2,364.91

Corcaigh

82,904.92

82,366.38

74,730.47

89,849.90

121,246.19

Dún na nGall

19,432.84

20,806.62

25,540.97

21,611.23

19,068.81

Baile Átha Cliath

411,901.49

360,460.85

393,607.83

402,192.61

301,002.17

Gaillimh

23,503.83

26,352.48

34,638.57

27,347.04

21,031.54

Ciarraí

33,876.12

30,221.12

39,107.33

44,569.06

41,817.32

Cill Dara

58,870.38

11,069.07

61,017.27

40,380.90

68,318.69

Cill Chainnigh

4,814.59

7,056.67

8,065.63

8,513.56

4,342.32

Laois

16,515.17

13,040.73

11,573.04

18,514.21

21,588.38

Liatroim

995.63

4,661.88

10,703.88

7,041.57

5,284.68

Luimneach

11,284.34

18,745.90

22,899.71

31,579.53

52,608.62

An Longfort

4,754.65

8,045.67

6,207.76

9,704.50

15,683.01

53,780.57

41,286.58

53,768.30

44,962.62

40,030.50

Maigh Eo

9,509.04

4,650.62

9,268.19

12,453.56

9,335.10

Muineachán

34,682.39

31,574.55

38,760.37

39,265.95

53,615.49

Uíbh Fhailí

17,244.42

20,405.73

12,690.20

4,359.19

15,303.75

Ros Comáin

17,832.21

16,130.59

17,313.29

20,290.88

23,437.90

Sligeach

7,398.07

6,170.99

9,248.08

6,536.29

7,586.36

Tiobraid Árann

27,906.19

25,536.32

43,914.68

37,548.65

58,599.18

Port Láirge

20,541.42

17,397.13

15,277.25

17,438.31

433.80

An Iarmhí

49,552.18

79,763.59

70,830.79

54,276.10

55,289.73

Loch Garman

35,711.15

34,577.12

39,806.59

45,039.93

54,633.68

Cill Mhantáin

11,931.20

14,129.88

16,383.08

2,587.04

9,911.37

An tIomlán

1,007,562.52

923,490.48

1,065,695.48

1,031,678.91

1,077,893.74

Tá curtha in iúl ag an tSeirbhís Chúirteanna nach féidir briseadh síos a chur ar fáil ar an gcaiteachas sin de réir teanga. Tá eolas maidir le líon na n-iarrataí ar theangacha do na blianta 2015-2018 leagtha amach sa tábla thíos, áfach. Tá curtha in iúl ag an tSeirbhís Chúirteanna nach bhfuil a mhacasamhail de bhriseadh síos do 2014 ar fáil go réidh.

Iarrataí ar Ateangaireacht de réir Teanga 2015-2018

Teanga

2018

2017

2016

2015

Polainnis

2,587

2,155

2,420

2,141

Rómáinis

1,541

1,306

1,449

1,433

Liotuáinis

1,182

1,079

1,081

1,049

Rúisis

905

819

797

712

Laitvis

312

284

240

259

Mandairínis

205

149

243

251

Portaingéilis

430

357

232

166

Seicis

176

164

194

160

Fraincis

126

141

97

120

Araibis

276

167

183

118

Eile

1,330

1,176

1,079

1,081

Iomlán

9,070

7,217

8,015

7,490