Friday, 6 September 2019

Questions (2019)

Éamon Ó Cuív

Question:

2019. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil sé i gceist aici airgead a cheadú i mbliana d’oibreacha beaga ar na hoileáin, go mór mór d’oibreacha bóthair; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [34913/19]

View answer

Written answers (Question to Culture)

Tá an cheist maidir le Clár Mionoibreacha 2019 do na hOileáin á scrúdú ag oifigigh mo Roinne faoi láthair i gcomhthéacs an tsoláthair airgid atá ar fáil le caitheamh ar thograí oileánda i mbliana agus na n-éileamh éagsúla ar an soláthar sin.