Wednesday, 10 February 2021

Questions (1040)

Catherine Connolly

Question:

1040. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail cén dul chun cinn atá déanta ó thaobh plean gnó maidir le forbairt na cé ar Inis Oírr; an bhfuil an plean gnó críochnaithe; an bhfuil sé faofa ag a Roinn; an bhfuil cóip de ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [6549/21]

View answer

Written answers (Question to Rural)

Tá mó Roinn agus Comhairle Chontae na Gaillimhe théis a bheith ag obair go leanúnach chun baill chríoch a chur leis an chás gnó don fhorbairt ar Ché Inis Oírr. Tá leagan críochnúil don chás gnó faighte ag an Roinn anois. Tá seo á scrúdú anois ag oifigigh na Roinne agus tá súil é a bheidh faofa go luath.

Ach é seo a bheith déanta, táthar ag súil go mbeadh an Roinn agus an Comhairle Chontae ábalta gluiseach ar aghaidh agus tairiscintí a lorg do forbairt na céibhe.