Wednesday, 10 February 2021

Questions (277)

Aengus Ó Snodaigh

Question:

277. D'fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán an ndéanfaidh sí na daoine a bhí i láthair ag na cruinnithe ar Shráid Chill Dara atá luaite ar dhialann an Aire Stáit don 5 Lúnasa agus 11 Lúnasa 2020 faoi na teidil Gaeltacht meetings etc agus Gaeltacht meetings, agus miontuairiscí na gcruinnithe sin a lua, agus ar bhain na cruinnithe sin le hoifigigh inmheánacha sa Roinn amháin nó le haon ghrúpaí nó eagraíochtaí seachtracha eile, agus na grúpaí sin a lua má bhain. [7267/21]

View answer

Written answers (Question to Tourism)

Ba mhaith liom a chuir in iúl don Teachta gur cruinnithe inmheánacha Gaeltachta le hoifigigh iad an dá chruinniú an 5 agus 11 Lúnasa, 2020.