29 Mar 2019, 12.13

Rachaidh toscaireacht ó Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán den Oireachtas go dtí Gaeltacht Chiarraí Dé Luain an 1 Aibreán.

Beidh cruinniú ag an gCoiste le grúpaí agus daoine áitiúla sa Chomharchumann i mBaile an Fheirtéaraigh agus pléifidh sé cúrsaí eacnamaíochta, teanga, cultúir agus oideachais.
Tá cuireadh tugtha ag an gCoiste do na comharchumainn, ionaid cúraim leanaí, scoileanna, cumainn CLG agus ionadaithe tofa áitiúla páirt a ghlacadh sa dá chruinniú.
Sa chéad chruinniú 9.30-12.00, pléifear Forbairt Eacnamaíochta agus Shóisialta Ghaeltacht Chorca Dhuibhne.
San iarnóin, 3.30-6.00, an Ghaeilge, an Ghaeltacht, Cultúr agus Oideachas ábhar na cainte.
Glacfaidh an Teachta Dála Caitríona Ní Chonghaile, an Teachta Dála Aindrias Ó Muimhneacháin, an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh, an Teachta Dála Fergus O’Dowd, an Seanadóir Rónán Mullen and an Seanadóir Seosamh Ó Raghallaigh páirt, gach duine acu, sa toscaireacht.
De dhroim na cuairte seo, tuairisceoidh an Coiste don Chomhchoiste, don Dáil agus don Seanad faoina chuid fionnachtana.
Tá an Coiste ag tnúth le plé a dhéanamh le pobal Chorca Dhuibhne.

Media enquiries

Alan Neary
Houses of the Oireachtas
Communications Unit
Leinster House
Dublin 2
+353 1 618 4743
+353 86 010 7500
alan.neary@oireachtas.ie

pressoffice@oireachtas.ie
Twitter: @OireachtasNews

Committee membership

Deputies

Independent

Fianna Fáil

Fine Gael

Solidarity - People Before Profit

Senators

Independent

Fine Gael