Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Ráiteas ar Inrochtaineacht

Tá Tithe an Oireachtais tiomanta a suíomhanna gréasáin agus a bhfeidhmchláir ghutháin a dhéanamh inrochtana, i dtreoir leis Rialacháin (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchláir Ghutháin Chomhlachtaí na hEarnála Poiblí) an Aontais Eorpaigh 2020.

Baineann an ráiteas seo ar inrochtaineacht le www.oireachtas.ie.

Bearta chun tacú le hinrochtaineacht

 • Tá barr feabhais curtha againn ar ár leathanaigh ghréasáin lena léamh ar an scáileán. Chun féachaint ar leagan simplithe den suíomh gréasáin, a bheidh áisiúil chun píosaí móra téacs a léamh, cliceáil Amharc don léitheoir ag barr aon leathanaigh.
 • Táimid tiomanta eolas a fhoilsiú go hoscailte mar HTML ar ár suíomh gréasáin ach foilsítear roinnt PDFanna gach lá suí fós. Nuair a fhoilsímid PDFanna bíonn sé d’aidhm againn a chinntiú go bhfuil ardchaighdeán inrochtaineachta i gceist leo.
 • Cuirimid ateangaireacht Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) ar fáil le haghaidh téacs an tsuímh gréasáin ar tuairim is 30 leathanach ábhair seasta ar ár suíomh gréasáin. Cuirimid leathanach ar leith le haghaidh TCÉ ar fáil chomh maith, áit a bhfuil fáil ar ábhar a chruthaíonn Teilifís an Oireachtais i dteanga chomharthaíochta. 
 • Is féidir éisteacht leis an téacs ar leathanaigh ár suíomh gréasáin trí chliceáil ar an deilbhín Éist sa bhuntásc. Osclaíonn sé seo barra uirlisí tríú páirtí darb ainm ReachDeck. Is gá fianáin fheidhmiúla a chasadh air chun go dtaispeánfaí agus go n-oibreodh an ghné seo. Tá gnéithe eile inrochtaineachta ar fáil ar bharra uirlisí ReachDeck freisin, mar shampla aibhsiú téacs le dhá dhath, formhéadú téacs, mascadh scáileáin agus léamh PDF.

Stádas comhlíontachta

Tá an suíomh idirlíon seo comhlíontach i bpáirt maidir le caighdeán WCAG 2.1 leibhéal AA. Is é is ciall le comhlíontach i bpáirt ná nach gcloínn roinnt den ábhar go hiomlán leis an gcaighdeán inrochtaineachta. Liostaítear na míreanna ábhair nach bhfuil inrochtana thíos agus tá sé d’aidhm againn na fadhbanna seo a dheisiú i 2022. Titeann roinnt den ábhar lasmuigh de raon Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le hInrochtaineacht Gréasáin.

Ábhar neamh-inrochtana

 • Is beag codarsnacht dathanna atá i roinnt comhpháirteanna
 • Tá fadhbanna le fócas méarchláir le forleaganacha físe
 • Tá roinnt táblaí nach ndéantar cur síos ceart orthu le haghaidh daoine a bhfuil léitheoirí scáileáin á n-úsáid acu
 • Tá roinnt téacs naisc nach bhfuil go leor lipéadú ar le haghaidh daoine a bhfuil léitheoirí scáileáin á n-úsáid acu.
 • Tá faisnéis staide in easnamh i roinnt réimsí ábhair chairdín
 • Ní áirítear eolas maidir le méid an chomhaid ar PDFanna
 • Osclaíonn roinnt naisc PDF i dtáb nua
 • Níl teidil ar fáil ar fhíseáin d’imeachtaí a taifeadadh a cuireadh ar fáil i ndiaidh 23 Meán Fómhair 2020

Ábhar atá lasmuigh den raon

 • Sruth beo d’imeachtaí an Oireachtais
 • Comhaid físe d’imeachtaí an Oireachtais a cuireadh ar fáil roimh 23 Meán Fómhair 2020
 • Roinnt PDFanna agus formaid comhaid Office a foilsíodh roimh 23 Meán Fómhair 2018

Conas aiseolas a sheoladh maidir le hinrochtaineacht an tsuímh gréasáin seo

Fáiltímid roimh aiseolas maidir le hinrochtaineacht an tsuímh gréasáin seo,
Seol ríomhphost chugainn: web@oireachtas.ie
Glaoigh orainn: (01) 618 3000
Scríobh chugainn: Tithe an Oireachtais, Teach Laighean, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 XR20, Éire

Ullmhú an ráitis seo ar inrochtaineacht

Ullmhaíodh an ráiteas seo ar an 23 Samhain 2021 agus tá sé bunaithe ar thorthaí iniúchadh neamhspleách maidir le hinrochtaineacht a rinne saineolaí inrochtaineachta. Nuashonróimid an leathanach seo nuair a bheidh fadhbanna socraithe agus feabhsaithe curtha i bhfeidhm.

 

Barr
Roinn