Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna

1419 result in Billí agus Achtanna

1419 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 15

Taispeáin: 100 in aghaidh an leathanaigh

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Árachas Tuile, 2021

Uimh. 135 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhar Creidmheasa (Leasú), 2021

Uimh. 134 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an mBeach Mheala Dhúchasach Éireannach a Chosaint, 2021

Uimh. 133 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 2021

Uimh. 131 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rochtain Shábháilte ar Sheirbhísí Foirceanta Toirchis, 2021

Uimh. 130 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Maoine (Clár um Praghsanna Talún), 2021

Uimh. 129 de 2021

7 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Cearta Oibrithe agus Féinfhostaíocht Bhréagach) (Leasú), 2021

Uimh. 127 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Máithreachais (Covid-19), 2021

Uimh. 126 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Gealltóireachta (Toirmeasc ar Úsáid Cártaí Creidmheasa), 2021

Uimh. 125 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialachas Corparáideach Éireannach (Cothromaíocht Inscne), 2021

Uimh. 124 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aeráil san Áit Oibre (Covid-19), 2021

Uimh. 123 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2021

Uimh. 122 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Theaghaisí Lochtacha, 2021

Uimh. 121 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na gCuideachtaí (Tuairisciú ar Astaíochtaí), 2021

Uimh. 120 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chlárú Uachtanna, 2021

Uimh. 119 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha (Leasú), 2021

Uimh. 118 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2021

Uimh. 117 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas), 2021

Uimh. 116 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú) (Trédhearcacht maidir le Maoiniú a Leithroinnt), 2021

Uimh. 115 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Tréimhsí Feithimh maidir le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta) (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 2021

Uimh. 114 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ranníocaí Saorálacha), 2021

Uimh. 113 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cearta Tionóntaí), 2021

Uimh. 112 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Soláthar 20 faoin gcéad maidir le Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne), 2021

Uimh. 111 de 2021

15 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrasdul Cóir (Cearta Comhshaoil Oibrithe agus Pobail), 2021

Uimh. 110 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine (Leasú) (Stalcaireacht), 2021

Uimh. 101 de 2021

5 Iúil 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Deireadh a Chur le Rátaí Pá Fo-Íosta), 2021

Uimh. 98 de 2021

30 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosc ar Arduithe Cíosa, 2021

Uimh. 96 de 2021

28 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomharchumainn Oibrithe agus Ceart Ceannaigh, 2021

Uimh. 94 de 2021

23 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le Cóireáil), 2021

Uimh. 90 de 2021

28 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Grianphainéil le haghaidh Foirgnimh Phoiblí, Scoileanna, Teaghaisí agus Áitribh Eile) (Leasú), 2021

Uimh. 88 de 2021

16 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Bearta Éigeandála Aeráide) (Leasú), 2021

Uimh. 86 de 2021

3 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thalamh Forbraíochta a Fháil (Measúnacht ar Chúiteamh), 2021

Uimh. 84 de 2021

2 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Ceannaitheoirí Céaduaire), 2021

Uimh. 83 de 2021

14 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Leasú) (Comhaontuithe Neamhnochta), 2021

Uimh. 82 de 2021

25 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thairgeoirí a Rialáil, 2021

Uimh. 81 de 2021

25 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghrúpa Athbhreithnithe an Idirnascaire Thuaidh-Theas, 2021

Uimh. 80 de 2021

19 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dáil (Ionadaíocht Uile-Éireann), 2021

Uimh. 79 de 2021

18 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta (Asleagan, Gearr-Am agus Seirbhís Inríofa a Ríomh), 2021

Uimh. 77 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2021

Uimh. 75 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú), 2021

Uimh. 74 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil) (Faoiseamh ó Phian d’Fhéatas), 2021

Uimh. 73 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) (Trédhearcacht i Muirir), 2021

Uimh. 72 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2021

Uimh. 70 de 2021

31 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta (Luach Cothaithe Saor in Aisce nó Saor in Aisce go Páirteach a Eisiamh) (Leasú), 2021

Uimh. 69 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Oibrithe Ardáin agus Féinfhostaíocht Bhréagach), 2021

Uimh. 68 de 2021

6 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart Vótála ag Aois 16), 2021

Uimh. 67 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2021

Uimh. 66 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aitheantas a Thabhairt do Cheardchumainn, 2021

Uimh. 65 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bunachais Pórúcháin Madraí (Leasú), 2021

Uimh. 64 de 2021

30 Aib 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aer Glan (Cosc ar Ghual Toiteach), 2021

Uimh. 61 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Léasú Chuid V a Aisghairm), 2021

Uimh. 60 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Infheistíocht i bPobail faoi Mhíbhuntáiste) (Leasú), 2021

Uimh. 59 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2021

Uimh. 58 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chrannchur Náisiúnta (Leasú), 2021

Uimh. 57 de 2021

22 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta) (Leasú), 2021

Uimh. 56 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (Cearta Fostaithe a Chosaint i Leachtuithe), 2021

Uimh. 53 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Locadh ag Ospidéil, 2021

Uimh. 52 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhairle na mBreithiúna (Leasú), 2021

Uimh. 51 de 2021

31 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chearrbhachas (Fógraíocht a Thoirmeasc), 2021

Uimh. 48 de 2021

1 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheadanna Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 46 de 2021

1 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúshaothrú Saothair agus Gáinneáil (Slabhraí Soláthair a Iniúchadh), 2021

Uimh. 45 de 2021

31 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Díchónascthaí sa Gheimhreadh a Thoirmeasc), 2021

Uimh. 44 de 2021

26 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú) (Vótáil ag Aois 16), 2021

Uimh. 43 de 2021

25 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (Lipéadú Loirg Carbóin), 2021

Uimh. 42 de 2021

24 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach (Leasú), 2021

Uimh. 41 de 2021

24 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (Trialacha Scútar Leictreach), 2021

Uimh. 40 de 2021

24 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Saoire a Bhaineann le Sláinte Atáirgthe), 2021

Uimh. 38 de 2021

11 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheathrú Chultúir 1916, 2021

Uimh. 36 de 2021

10 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Uchtála (Faisnéis), 2021

Uimh. 35 de 2021

10 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhliteanas Sibhialta agus Cúirteanna (Leasú), 2021

Uimh. 34 de 2021

8 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cháilíocht i Sainfháil Phoiblí (Conarthaí a Ullmhú agus Critéir Dhámhachtana), 2021

Uimh. 32 de 2021

5 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rialáil Tacsaithe (Leasú), 2021

Uimh. 31 de 2021

5 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Árachais Sláinte (Mic Léinn Idirnáisiúnta) (Leasú), 2021

Uimh. 30 de 2021

5 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Uchtála (Faisnéis agus Rianú), 2021

Uimh. 29 de 2021

4 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (Feithiclí Leictreacha Éadroma Pearsanta), 2021

Uimh. 28 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2021

Uimh. 27 de 2021

25 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cíosanna agus Cosaintí Eile do Mhic Léinn) (Covid-19), 2021

Uimh. 26 de 2021

5 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (TCI a Úsáid le linn Cionta a Ionchúiseamh), 2021

Uimh. 24 de 2021

18 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Pionós Dílseachta agus Gearáin ó Chustaiméirí), 2021

Uimh. 22 de 2021

18 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chleachtadh Tréidliachta (Leasú), 2021

Uimh. 21 de 2021

17 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chlárú Sibhialta (Ceart Daoine Uchtaithe chun Faisnéise) (Leasú), 2021

Uimh. 20 de 2021

17 Feabh 2021
Defeated

An Bille um Prionsabail Leasa Shóisialaigh, 2021

Uimh. 19 de 2021

17 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas Tuaithe, 2021

Uimh. 18 de 2021

15 Feabh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Cosanta (Srian le Teidil Áirithe a Úsáid), 2021

Uimh. 17 de 2021

19 Feabh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na nAltraí Foghlama (Pá), 2021

Uimh. 16 de 2021

11 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Forálacha i leith Teidlíochtaí Pinsin Oibrithe Scortha), 2021

Uimh. 15 de 2021

11 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Formhaoirsiú Parlaiminteach ar Ionstraimí Áirithe a Bhaineann le Covid-19), 2021

Uimh. 14 de 2021

10 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Láithreáin Thréigthe (Leasú), 2021

Uimh. 13 de 2021

8 Feabh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Nós Imeachta Coiriúil agus Nithe Gaolmhara, 2021

Uimh. 12 de 2021

3 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na Leanaí (Leasú), 2021

Uimh. 10 de 2021

3 Feabh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhaltaí an Oireachtais (Ceartas Eacnamaíoch) (Covid-19), 2021

Uimh. 9 de 2021

27 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) (Cuadrothair agus Gluaisrothair Streachailte) (Leasú), 2021

Uimh. 7 de 2021

27 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 6 de 2021

27 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) (Leasú) (Peataí), 2021

Uimh. 5 de 2021

8 Feabh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Tháirgí Míosta a Sholáthar Saor in Aisce, 2021

Uimh. 4 de 2021

21 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Leasú) (Dé-fháthmheas: Gach Doras Ceart), 2021

Uimh. 3 de 2021

19 Ean 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Tháirgí Míosta (Soláthar Saor in Aisce), 2021

Uimh. 2 de 2021

14 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Srian le Praghsáil Dhifreálach agus Próifíliú), 2021

Uimh. 1 de 2021

21 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Staidrimh (Na Deich mBliana de Chomórthaí Céad Bliain), 2020

Uimh. 74 de 2020

8 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Vótáil Pharlaiminteach Chianda), 2020

Uimh. 73 de 2020