Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5524 result in Billí agus Achtanna

5524 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 56

Taispeáin: 100 in aghaidh an leathanaigh

22 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 136 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Árachas Tuile, 2021

Uimh. 135 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhar Creidmheasa (Leasú), 2021

Uimh. 134 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an mBeach Mheala Dhúchasach Éireannach a Chosaint, 2021

Uimh. 133 de 2021

21 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais, 2021

Uimh. 132 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 2021

Uimh. 131 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rochtain Shábháilte ar Sheirbhísí Foirceanta Toirchis, 2021

Uimh. 130 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Maoine (Clár um Praghsanna Talún), 2021

Uimh. 129 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre agus um Bóithre, 2021

Uimh. 128 de 2021

7 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Cearta Oibrithe agus Féinfhostaíocht Bhréagach) (Leasú), 2021

Uimh. 127 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Máithreachais (Covid-19), 2021

Uimh. 126 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Gealltóireachta (Toirmeasc ar Úsáid Cártaí Creidmheasa), 2021

Uimh. 125 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialachas Corparáideach Éireannach (Cothromaíocht Inscne), 2021

Uimh. 124 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aeráil san Áit Oibre (Covid-19), 2021

Uimh. 123 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2021

Uimh. 122 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Theaghaisí Lochtacha, 2021

Uimh. 121 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na gCuideachtaí (Tuairisciú ar Astaíochtaí), 2021

Uimh. 120 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chlárú Uachtanna, 2021

Uimh. 119 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha (Leasú), 2021

Uimh. 118 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2021

Uimh. 117 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas), 2021

Uimh. 116 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú) (Trédhearcacht maidir le Maoiniú a Leithroinnt), 2021

Uimh. 115 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Tréimhsí Feithimh maidir le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta) (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 2021

Uimh. 114 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ranníocaí Saorálacha), 2021

Uimh. 113 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cearta Tionóntaí), 2021

Uimh. 112 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Soláthar 20 faoin gcéad maidir le Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne), 2021

Uimh. 111 de 2021

15 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrasdul Cóir (Cearta Comhshaoil Oibrithe agus Pobail), 2021

Uimh. 110 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Gharda Síochána (Feidhmeanna agus Limistéir Oibríochta), 2021

Uimh. 109 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Iascaigh Mhara (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 108 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (An tÚdarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach), 2021

Uimh. 107 de 2021

21 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Airgeadais (An Sásra Cobhsaíochta Eorpach agus an Ciste Réitigh Aonair), 2021

Uimh. 106 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Smuigleáil ar Dhaoine), 2021

Uimh. 105 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021

Uimh. 104 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Phianbhreitheanna Coimeádta), 2021

Uimh. 103 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Leasú), 2021

Uimh. 102 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine (Leasú) (Stalcaireacht), 2021

Uimh. 101 de 2021

21 Iúil 2021
Enacted

An tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 2), 2021

Uimh. 24 de 2021

An Bille Sláinte (Leasú) (Uimh. 2), 2021

Uimh. 100 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2021

Uimh. 31 de 2021

An Bille Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2021

Uimh. 99 de 2021

5 Iúil 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Deireadh a Chur le Rátaí Pá Fo-Íosta), 2021

Uimh. 98 de 2021

16 Iúil 2021
Enacted

An tAcht fán mBinse um CervicalCheck (Leasú), 2021

Uimh. 22 de 2021

An Bille fán mBinse um CervicalCheck (Leasú), 2021

Uimh. 97 de 2021

30 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosc ar Arduithe Cíosa, 2021

Uimh. 96 de 2021

2 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 14 de 2021

An Bille um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 95 de 2021

28 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomharchumainn Oibrithe agus Ceart Ceannaigh, 2021

Uimh. 94 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 29 de 2021

An Bille um Chaidreamh san Áit Oibre (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 93 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

Acht na gCuideachtaí (An Próiseas Tarrthála le haghaidh Cuideachtaí Beaga agus Micreachuideachtaí), 2021

Uimh. 30 de 2021

Bille na gCuideachtaí (An Próiseas Tarrthála le haghaidh Cuideachtaí Beaga agus Micreachuideachtaí), 2021

Uimh. 92 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Creidmheasa Miondíola agus Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil), 2021

Uimh. 91 de 2021

23 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le Cóireáil), 2021

Uimh. 90 de 2021

19 Iúil 2021
Enacted

An tAcht Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 23 de 2021

An Bille Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 89 de 2021

28 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Grianphainéil le haghaidh Foirgnimh Phoiblí, Scoileanna, Teaghaisí agus Áitribh Eile) (Leasú), 2021

Uimh. 88 de 2021

9 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Uimh. 2), 2021

Uimh. 17 de 2021

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Uimh. 2), 2021

Uimh. 87 de 2021

16 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Bearta Éigeandála Aeráide) (Leasú), 2021

Uimh. 86 de 2021

10 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2021

Uimh. 18 de 2021

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 3), 2021

Uimh. 85 de 2021

3 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thalamh Forbraíochta a Fháil (Measúnacht ar Chúiteamh), 2021

Uimh. 84 de 2021

2 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Ceannaitheoirí Céaduaire), 2021

Uimh. 83 de 2021

14 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Leasú) (Comhaontuithe Neamhnochta), 2021

Uimh. 82 de 2021

25 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thairgeoirí a Rialáil, 2021

Uimh. 81 de 2021

25 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghrúpa Athbhreithnithe an Idirnascaire Thuaidh-Theas, 2021

Uimh. 80 de 2021

19 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dáil (Ionadaíocht Uile-Éireann), 2021

Uimh. 79 de 2021

6 Meith 2021
Enacted

An tAcht Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú), 2021

Uimh. 12 de 2021

An Bille Sláinte agus Ceartais Choiriúil (Covid-19) (Leasú), 2021

Uimh. 78 de 2021

18 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Íocaíochtaí Iomarcaíochta (Asleagan, Gearr-Am agus Seirbhís Inríofa a Ríomh), 2021

Uimh. 77 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2021

Uimh. 27 de 2021

An Bille fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2021

Uimh. 76 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2021

Uimh. 75 de 2021

13 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú), 2021

Uimh. 74 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil) (Faoiseamh ó Phian d’Fhéatas), 2021

Uimh. 73 de 2021

12 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) (Trédhearcacht i Muirir), 2021

Uimh. 72 de 2021

21 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Uimh. 25 de 2021

An Bille um Thithíocht Inacmhainne, 2021

Uimh. 71 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2021

Uimh. 70 de 2021

31 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta (Luach Cothaithe Saor in Aisce nó Saor in Aisce go Páirteach a Eisiamh) (Leasú), 2021

Uimh. 69 de 2021

7 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Oibrithe Ardáin agus Féinfhostaíocht Bhréagach), 2021

Uimh. 68 de 2021

6 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart Vótála ag Aois 16), 2021

Uimh. 67 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2021

Uimh. 66 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aitheantas a Thabhairt do Cheardchumainn, 2021

Uimh. 65 de 2021

5 Beal 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bunachais Pórúcháin Madraí (Leasú), 2021

Uimh. 64 de 2021

22 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Dhlínse Mhuirí, 2021

Uimh. 28 de 2021

An Bille um Dhlínse Mhuirí, 2021

Uimh. 63 de 2021

25 Beal 2021
Enacted

An tAcht fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021

Uimh. 9 de 2021

An Bille fá Chomhaontuithe um Scéimeanna Ráthaíochta Iasachta (Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann), 2021

Uimh. 62 de 2021

30 Aib 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aer Glan (Cosc ar Ghual Toiteach), 2021

Uimh. 61 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Léasú Chuid V a Aisghairm), 2021

Uimh. 60 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Infheistíocht i bPobail faoi Mhíbhuntáiste) (Leasú), 2021

Uimh. 59 de 2021

28 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2021

Uimh. 58 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chrannchur Náisiúnta (Leasú), 2021

Uimh. 57 de 2021

22 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta) (Leasú), 2021

Uimh. 56 de 2021

14 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Dhíol Ticéad (Imeachtaí Cultúir, Siamsaíochta, Áineasa agus Spóirt), 2021

Uimh. 21 de 2021

An Bille um Dhíol Ticéad (Imeachtaí Cultúir, Siamsaíochta, Áineasa agus Spóirt), 2021

Uimh. 55 de 2021

25 Beal 2021
Enacted

An tAcht Oideachais (Ardteistiméireacht 2021) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021

Uimh. 8 de 2021

An Bille Oideachais (Ardteistiméireacht 2021) (Gráid Chreidiúnaithe), 2021

Uimh. 54 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (Cearta Fostaithe a Chosaint i Leachtuithe), 2021

Uimh. 53 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Locadh ag Ospidéil, 2021

Uimh. 52 de 2021

21 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhairle na mBreithiúna (Leasú), 2021

Uimh. 51 de 2021

19 Aib 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille an Gharda Síochána (Cúiteamh), 2021

Uimh. 50 de 2021

12 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí (Leasú), 2021

Uimh. 19 de 2021

An Bille um Sheirbhísí Slándála Príobháidí (Leasú), 2021

Uimh. 49 de 2021

31 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chearrbhachas (Fógraíocht a Thoirmeasc), 2021

Uimh. 48 de 2021

30 Beal 2021
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, Oidhreacht agus Craolachán (Leasú), 2021

Uimh. 11 de 2021

An Bille um Pleanáil agus Forbairt, Oidhreacht agus Craolachán (Leasú), 2021

Uimh. 47 de 2021

1 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheadanna Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 46 de 2021

1 Aib 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúshaothrú Saothair agus Gáinneáil (Slabhraí Soláthair a Iniúchadh), 2021

Uimh. 45 de 2021

31 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Díchónascthaí sa Gheimhreadh a Thoirmeasc), 2021

Uimh. 44 de 2021

26 Márta 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú) (Vótáil ag Aois 16), 2021

Uimh. 43 de 2021

25 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (Lipéadú Loirg Carbóin), 2021

Uimh. 42 de 2021

24 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na nArm Tine agus na nArm Ionsaitheach (Leasú), 2021

Uimh. 41 de 2021

24 Márta 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (Trialacha Scútar Leictreach), 2021

Uimh. 40 de 2021

23 Iúil 2021
Enacted

An tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021

Uimh. 32 de 2021

An Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021

Uimh. 39 de 2021

24 Beal 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Saoire a Bhaineann le Sláinte Atáirgthe), 2021

Uimh. 38 de 2021

30 Márta 2021
Enacted

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2021

Uimh. 5 de 2021

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe, 2021

Uimh. 37 de 2021