Cabhair

Is féidir leat scagairí iomadúla a iontráil, lena n-áirítear:

Bliain/Blianta, e.g., 2014-2017, 1990
Eochairfhocal/Eochairfhocail, e.g., airgeadas, meabhairshláinte
Uimhir an Bhille nó an Achta, e.g., 179

Chun do scagairí a ghníomhachtú, brúigh an cnaipe Cuardaigh.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5274 result in Billí agus Achtanna

5274 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 264

Taispeáin: 20 an leathanach

10 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Praghsáil Chothromasach ar Mhairteoil, 2019

Uimh. 79 de 2019

9 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Teaghlaigh, 2019

Uimh. 78 de 2019

10 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2019

Uimh. 77 de 2019

9 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shláinte agus Tacaíocht Cúraim Leanaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 76 de 2019

9 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire agus Sochar Tuismitheora, 2019

Uimh. 75 de 2019

1 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thruailliú ó Thorann (Bainistiú agus Maolú), 2019

Uimh. 74 de 2019

25 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Teidlíochtaí Liachta i dTithe Banaltrais) (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 73 de 2019

25 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (Úsáid Scútar Leictreach), 2019

Uimh. 72 de 2019

25 MFómh 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2019

Uimh. 71 de 2019

24 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Deochanna Meisciúla (Leasú), 2019

Uimh. 70 de 2019

24 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Cumhacht Aireachta a Aisghairm), 2019

Uimh. 69 de 2019

16 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Toghcháin Uachtaráin), 2019

Uimh. 68 de 2019

2 DFómh 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Oideachais (Cairt Mac Léinn agus Tuismitheoirí), 2019

Uimh. 67 de 2019

19 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2019

Uimh. 66 de 2019

3 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Fórsaí Cosanta (Fianaise), 2019

Uimh. 65 de 2019

3 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Craolacháin (Leasú), 2019

Uimh. 64 de 2019

9 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Chinntí ar Bhearta Maoirseachta), 2019

Uimh. 63 de 2019

25 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thaifid Choiriúla (Malartú Faisnéise), 2019

Uimh. 62 de 2019

25 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Comhlachtaí Tithiochta Ceadaithe a Rialáil), 2019

Uimh. 61 de 2019

19 MFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha, 2019

Uimh. 60 de 2019