Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Aimsigh Billí agus Achtanna

Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

1716 result in Billí (nár achtaíodh)

1716 result in Billí (nár achtaíodh)

Leathanach 1 de 35

Taispeáin: 50 in aghaidh an leathanaigh

19 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Intéirnigh a Íoc), 2022

Uimh. 57 de 2022

18 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Cosaint Oidhreachta Tógtha), 2022

Uimh. 56 de 2022

17 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ligin Ghearrthéarma a Fhorfheidhmiú, 2022

Uimh. 55 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Madraí), 2022

Uimh. 54 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chur ar Taispeáint Póstaer Toghcháin agus Vótaíochta agus Fógrán Eile a Rialáil, 2022

Uimh. 53 de 2022

6 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Trédhearcacht Pá), 2022

Uimh. 52 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Maireachtála, 2022

Uimh. 51 de 2022

5 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an gCeart chun Oibre Solúbtha, 2022

Uimh. 50 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shlántaisceáin agus Taiscí Gaolmhara, 2022

Uimh. 49 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialtas Áitiúil agus Tionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Crios Brú Cíosa Charraig Uí Leighin), 2022

Uimh. 48 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Choimisiún Imscrúdúcháin (Tithe Banaltrais), 2022

Uimh. 47 de 2022

26 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chreidmheas d’Fheirmeacha Lagaithe, 2022

Uimh. 46 de 2022

26 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Threalamh Cosanta Pearsanta (Covid-19), 2022

Uimh. 45 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chearta do Thomhaltóirí, 2022

Uimh. 44 de 2022

28 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2022

Uimh. 43 de 2022

28 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2022

Uimh. 42 de 2022

31 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Aois Scoir Shainordaitheach a Chealú), 2022

Uimh. 41 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

Uimh. 40 de 2022

6 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2022

Uimh. 39 de 2022

18 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shaoire Bhreoiteachta, 2022

Uimh. 38 de 2022

7 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athchóiriú Toghcháin, 2022

Uimh. 37 de 2022

24 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhreagracht Ardán Meán Sóisialta (Leasú ar Dhlí an Chlúmhillte), 2022

Uimh. 36 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an nGeilleagar Ciorclach, um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) agus um Fhorbairt Mianraí (Leasú), 2022

Uimh. 35 de 2022

23 Márta 2022
Sáraithe

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht), 2022

Uimh. 34 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2022

Uimh. 33 de 2022

30 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2022

Uimh. 32 de 2022

9 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) (Comhoideachas), 2022

Uimh. 31 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Barántas Gabhála Eorpach (Leasú), 2022

Uimh. 30 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Atáirgeadh Daonna Cuidithe), 2022

Uimh. 29 de 2022

8 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosc ar Ghnéas i gComhair Cíosa, 2022

Uimh. 28 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chreidmheas do Thomhaltóirí (Leasú), 2022

Uimh. 27 de 2022

17 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

Uimh. 26 de 2022

2 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Gás Nádúrtha Leachtaithe - GNL) (Leasú), 2022

Uimh. 25 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Leasú), 2022

Uimh. 24 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Adhlacthaí Forais, 2022

Uimh. 23 de 2022

23 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Cróinéirí (Socrú maidir le Roghnóireacht Giúiré) (Leasú), 2022

Uimh. 22 de 2022

15 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Pá Comhionann d’Oibrithe Óga), 2022

Uimh. 21 de 2022

15 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2022

Uimh. 20 de 2022

10 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Sárú ar Rialacháin Foirgníochta), 2022

Uimh. 19 de 2022

9 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Straitéis Hidrigine Glaise, 2022

Uimh. 18 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022

Uimh. 17 de 2022

2 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Cúraim Sláinte (Íocaíochtaí Trédhearcacha), 2022

Uimh. 15 de 2022

3 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Gháinneáil ar Leanaí agus Ábhar a bhaineann le Teacht i dTír Gnéasach ar Leanaí (Leasú), 2022

Uimh. 14 de 2022

9 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú), 2022

Uimh. 13 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2022

Uimh. 12 de 2022

27 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2022

Uimh. 11 de 2022

26 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhéigean a Dhéanamh ar Mhionaoiseach (Leasú a bhaineann le Mí-Úsáid Drugaí), 2022

Uimh. 9 de 2022

25 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Iniúchadh ar Phleananna Oideachais Aonair le haghaidh Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu), 2022

Uimh. 8 de 2022

26 Ean 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí Faireachais i nDáil le Cionta Áirithe), 2022

Uimh. 7 de 2022

22 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, 2022

Uimh. 6 de 2022

Barr
Roinn