Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5319 torthaí i Billí agus Achtanna

5319 torthaí i Billí agus Achtanna

Leathanach 3 de 54

Taispeáin: 100 in aghaidh an leathanaigh

24 Iúil 2018
Enacted

An tAcht Árachais (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

An Bille Árachais (Leasú), 2018

Uimh. 59 de 2018

3 Noll 2018
Enacted

An tAcht um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann, 2018

Uimh. 28 de 2018

An Bille um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann, 2018

Uimh. 58 de 2018

15 Meith 2018
Lapsed

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2018

Uimh. 57 de 2018

14 Meith 2018
Lapsed

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2018

Uimh. 56 de 2018

4 Márta 2019
Enacted

Acht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2019

Uimh. 5 de 2019

An Bille um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2018

Uimh. 55 de 2018

30 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Easpa Dídine a Chosc, 2018

Uimh. 54 de 2018

29 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2018

Uimh. 53 de 2018

16 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Criosanna Brú Cíosa agus Cóiríocht do Mhic Léinn) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 52 de 2018

16 Beal 2018
Lapsed

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le Cóireáil), 2018

Uimh. 51 de 2018

15 Beal 2018
Defeated

Bille na Séadchomharthaí Náisiúnta (Machaire Catha Shráid an Mhúraigh), 2018

Uimh. 50 de 2018

8 Beal 2018
Lapsed

An Bille Craolacháin (Leasú), 2018

Uimh. 49 de 2018

3 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Gharchabhair agus Meabhairshláinte i Scoileanna (Múinteoirí Reatha), 2018

Uimh. 48 de 2018

8 Beal 2019
Lapsed

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018

Uimh. 47 de 2018

2 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Shábháilteacht Feithiclí Uile-Thír-Raoin, 2018

Uimh. 46 de 2018

29 Beal 2018
Withdrawn

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cíosanna, cearta agus cosaintí do mhic léinn), 2018

Uimh. 45 de 2018

2 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Gharchabhair agus Meabhairshláinte i Scoileanna (Oiliúint Tosaigh ar Mhúinteoirí), 2018

Uimh. 44 de 2018

2 Beal 2018
Lapsed

An Bille Caidrimh Thionscail (Comhghníomhaíocht), 2018

Uimh. 43 de 2018

2 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Ligin Ghearrthéarma 2018

Uimh. 42 de 2018

1 Beal 2018
Lapsed

An Bille um Chuntasacht Rialtais Áitiúil, 2018

Uimh. 41 de 2018

14 Samh 2018
Enacted

Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

Uimh. 26 de 2018

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2018

Uimh. 40 de 2018

25 Aib 2018
Lapsed

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018

Uimh. 39 de 2018

19 Aib 2018
Lapsed

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2018

Uimh. 38 de 2018

18 Aib 2018
Lapsed

An Bille um Bonneagar Náisiúnta, 2018

Uimh. 37 de 2018

29 DFómh 2018
Enacted

Acht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

Uimh. 25 de 2018

An Bille um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

Uimh. 36 de 2018

29 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Ráthaíocht Tionachta Níos Mó agus Cinnteacht Cíosa), 2018

Uimh. 35 de 2018

29 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Oideachas Gnéis Oibiachtúil a Sholáthar, 2018

Uimh. 34 de 2018

22 Márta 2018
Lapsed

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2018

Uimh. 33 de 2018

21 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe) (Leasú), 2018

Uimh. 32 de 2018

26 Meith 2019
Enacted

An tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2019

Uimh. 19 de 2019

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2018

Uimh. 31 de 2018

8 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Thoirmeasc ar Fhéinfhostaíocht Bhréige, 2018

Uimh. 30 de 2018

18 MFómh 2018
Enacted

An tAcht um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

Uimh. C36 de 2018

An Bille um an Seú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018

Uimh. 29 de 2018

7 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2018

Uimh. 28 de 2018

7 Márta 2018
Lapsed

An Bille um an Dlí Coiriúil (Leanaí a Earcú chun Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2018

Uimh. 27 de 2018

21 Feabh 2018
Lapsed

An Bille um Rialú Cearrbhachais, 2018

Uimh. 26 de 2018

27 Feabh 2018
Lapsed

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 25 de 2018

27 Feabh 2018
Lapsed

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018

Uimh. 24 de 2018

22 Feabh 2018
Lapsed

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí de Thithe an Oireachtais), 2018

Uimh. 23 de 2018

22 Feabh 2018
Lapsed

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2018

Uimh. 22 de 2018

24 Noll 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 36 de 2018

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

20 Feabh 2018
Lapsed

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht Dífhibrileoirí), 2018

Uimh. 20 de 2018

5 Meith 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

28 Feabh 2018
Enacted

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 2 de 2018

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018

Uimh. 18 de 2018

6 Márta 2018
Lapsed

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Bearta chun Cur i gCoinne Bréag-Fhéinfhostaíochta), 2018

Uimh. 17 de 2018

7 Feabh 2018
Defeated

An Bille um Adhaimsir (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 16 de 2018

7 Feabh 2018
Lapsed

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú), 2018

Uimh. 15 de 2018

6 Feabh 2018
Lapsed

An Bille Airgeadais (Oifig um Shimpliú Cánach), 2018

Uimh. 14 de 2018

4 Aib 2018
Enacted

An tAcht Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 4 de 2018

An Bille Seirbhísí Teileachumarsáide (Duchtra agus Cáblaí), 2018

Uimh. 13 de 2018

31 Ean 2018
Lapsed

An Bille um Thoirmeasc ar Rásaíocht Sulcaithe, 2018

Uimh. 12 de 2018

31 Ean 2018
Lapsed

An Bille um Thithíocht Róphlódaithe, 2018

Uimh. 11 de 2018

24 Beal 2018
Enacted

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 7 de 2018

An Bille um Chosaint Sonraí, 2018

Uimh. 10 de 2018

30 Ean 2018
Lapsed

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Leasú) (Bearta Éigeandála Aeráide), 2018

Uimh. 9 de 2018

24 Ean 2018
Lapsed

Bille an Bhainc Ceannais (Leasú), 2018

Uimh. 8 de 2018

24 Ean 2018
Lapsed

An Bille Leasa Shóisialaigh (Ordú Íocaíochta) (Leasú), 2018

Uimh. 7 de 2018

5 Noll 2018
Lapsed

An Bille um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch a Rialú (Críocha faoi Fhorghabháil), 2018

Uimh. 6 de 2018

17 Ean 2018
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2018

Uimh. 5 de 2018

17 Ean 2018
Lapsed

An Bille Luachála (Leasú), 2018

Uimh. 4 de 2018

16 Ean 2018
Lapsed

An Bille um Ionadaíocht Cheardchumainn (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 3 de 2018

25 Aib 2018
Enacted

An tAcht um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018

Uimh. 5 de 2018

An Bille um Shonraí Clárúcháin Feithicle (Cuardach agus Malartú Uathoibrithe), 2018

Uimh. 2 de 2018

23 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2018

Uimh. 1 de 2018

14 Noll 2017
Lapsed

An Bille um Bannaí (Leasú) 2017

Uimh. 156 de 2017

14 Noll 2017
Lapsed

An Bille fá Scéim um Thacaíocht Mhicrighiniúna, 2017

Uimh. 155 de 2017

13 Noll 2017
Lapsed

An Bille um Chathracha Beo, 2017

Uimh. 154 de 2017

2 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2018

Uimh. 11 de 2018

An Bille um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2017

Uimh. 153 de 2017

12 Noll 2017
Lapsed

An Bille um Sheirbhís Chúirteanna (Leasú), 2017

Uimh. 152 de 2017

12 Noll 2017
Lapsed

Bille an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 2017

Uimh. 151 de 2017

6 Noll 2017
Lapsed

An Bille um Fhógraíocht Ar-Líne agus na Meáin Shóisialta (Trédhearcacht), 2017

Uimh. 150 de 2017

6 Noll 2017
Lapsed

An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú) 2017

Uimh. 149 de 2017

6 Noll 2017
Lapsed

An Bille Cuanta (Leasú), 2017

Uimh. 148 de 2017

25 Noll 2018
Enacted

An tAcht Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2018

Uimh. 38 de 2018

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 147 de 2017

18 Noll 2017
Enacted

An tAcht Leithreasa, 2017

Uimh. 35 de 2017

An Bille Leithreasa 2017

Uimh. 146 de 2017

30 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Ligin Ghearrthéarma), 2017

Uimh. 145 de 2017

30 Samh 2017
Lapsed

An Bille fá Choimisinéir um Shábháilteacht Dhigiteach, 2017

Uimh. 144 de 2017

28 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2017

Uimh. 143 de 2017

21 Samh 2017
Lapsed

An Bille Staidrimh (Daonáireamh 1926 a Chur ar Fáil), 2017

Uimh. 142 de 2017

21 Samh 2017
Lapsed

An Bille Fuinnimh Pobail (Comhúinéireacht), 2017

Uimh. 141 de 2017

21 Samh 2017
Lapsed

An Bille um an Údarás Rialála Seirbhísí Maoine (Leasú) (Trédhearcacht Imthairiscintí) 2017

Uimh. 140 de 2017

21 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2017

Uimh. 139 de 2017

21 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Chearta Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2017

Uimh. 138 de 2017

23 Noll 2017
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2017

Uimh. 39 de 2017

An Bille Toghcháin (Leasú) (Dáilcheantair), 2017

Uimh. 137 de 2017

16 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Breoslaí Iontaise a Thoirmeasc (Coinnigh faoi Thalamh lad), 2017

Uimh. 136 de 2017

21 Noll 2017
Enacted

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 37 de 2017

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 135 de 2017

23 Noll 2017
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2017

Uimh. 38 de 2017

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2017

Uimh. 134 de 2017

15 Samh 2017
Withdrawn

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Bearta Éigeandála Aeráide), 2017

Uimh. 133 de 2017

14 Samh 2017
Lapsed

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2017

Uimh. 132 de 2017

14 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha) (Uimh. 2), 2017

Uimh. 131 de 2017

9 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Chaingne Ilpháirtí, 2017

Uimh. 130 de 2017

9 Samh 2017
Lapsed

An Bille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (Leasú), 2017

Uimh. 129 de 2017

9 Samh 2017
Lapsed

Bille na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 2017

Uimh. 128 de 2017

9 Samh 2017
Lapsed

An Bille Toghcháin (Leasú) (Cearta Vótála do Chónaitheoirí), 2017

Uimh. 127 de 2017

9 Samh 2017
Lapsed

An Bille Sláinte agus Sábháilteachta (Aonocsaíd Charbóin), 2017

Uimh. 126 de 2017

8 Samh 2017
Lapsed

An Bille Cosanta (Suaitheantas Liopa Iarshaighdiúra), 2017

Uimh. 125 de 2017

16 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017

Uimh. 34 de 2017

An Bille um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017

Uimh. 124 de 2017

25 Iúil 2018
Enacted

Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018

Uimh. 22 de 2018

Bille na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2017

Uimh. 123 de 2017

5 Meith 2018
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Éilithe), 2018

Uimh. 9 de 2018

An Bille Cheartas Coiriúil (Cionta Éillithe), 2017

Uimh. 122 de 2017

26 DFómh 2017
Lapsed

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí Rialtais Áitiúil), 2017

Uimh. 121 de 2017

26 DFómh 2017
Lapsed

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) (Leasú), 2017

Uimh. 120 de 2017

25 DFómh 2017
Lapsed

Bille an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Cuntasacht Faighteoirí Cistí Poiblí) (Leasú), 2017

Uimh. 119 de 2017

17 Noll 2019
Lapsed

An Bille um an Dlí Sibhialta (Costais i Nithe a bhaineann le Probháid), 2017 2017

Uimh. 118 de 2017

24 DFómh 2017
Lapsed

An Bille um Dhíspeagadh Cúirte, 2017

Uimh. 117 de 2017

21 Noll 2019
Enacted

An tAcht um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Leasú), 2019

Uimh. 42 de 2019

An Bille um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Leasú), 2017

Uimh. 116 de 2017