Cabhair

Is féidir leat scagairí iomadúla a iontráil, lena n-áirítear:

Bliain/Blianta, e.g., 2014-2017, 1990
Eochairfhocal/Eochairfhocail, e.g., airgeadas, meabhairshláinte
Uimhir an Bhille nó an Achta, e.g., 179

Chun do scagairí a ghníomhachtú, brúigh an cnaipe Cuardaigh.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5294 result in Billí agus Achtanna

5294 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 4 de 53

Taispeáin: 100 an leathanach

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 18 de 2017

An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 97 de 2017

22 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Tháscairí maidir le Dul Chun Cinn Iarbhír agus Cuntais Dáiliúcháin Náisiúnta, 2017

Uimh. 96 de 2017

6 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na mBóithre (Leasú), 2017

Uimh. 95 de 2017

4 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus Cláraithe Shibhialta, 2017

Uimh. 94 de 2017

5 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Mear-Leathanbhanda), 2017

Uimh. 93 de 2017

23 Ean 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Threalamh Tarrthála Beatha, 2017

Uimh. 92 de 2017

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2017

Uimh. 20 de 2017

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2017

Uimh. 91 de 2017

4 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ranníocaí Saorálacha i Scoileanna a Rialáil), 2017

Uimh. 90 de 2017

29 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhíospóidí idir Comharsana (Fásra), 2017

Uimh. 89 de 2017

13 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Réiteach Riaráistí Morgáiste (Áras an Teaghlaigh), 2017

Uimh. 88 de 2017

9 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 87 de 2017

29 Beal 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Deireadh a Chur le Rátaí Pá Fo-Íosta), 2017

Uimh. 86 de 2017

27 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrédhearcacht Cíosa, 2017

Uimh. 85 de 2017

22 Meith 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomharchumann Tithíochta Náisiúnta, 2017

Uimh. 84 de 2017

22 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Poiblí agus um Shainfháil Phoiblí (Cearta Oibrithe), 2017

Uimh. 83 de 2017

21 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Maoinchearta Pinsin a Chosaint), 2017

Uimh. 82 de 2017

28 Samh 2017
Enacted

An tAcht um Méadreolaíocht Dlí (Uirlisí Tomhais), 2017

Uimh. 31 de 2017

An Bille um Méadreolaíocht Dlí (Uirlisí Tomhais), 2017

Uimh. 81 de 2017

11 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Laghdú Dramhaíola, 2017

Uimh. 80 de 2017

20 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Óglaigh na hÉireann) (Leasú), 2017

Uimh. 79 de 2017

13 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Chorn Rugbaí an Domhain sa bhliain 2023, 2017

Uimh. 17 de 2017

An Bille um Chorn Rugbaí an Domhain sa bhliain 2023, 2017

Uimh. 78 de 2017

26 Iúil 2017
Enacted

An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 25 de 2017

An Bille fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 77 de 2017

9 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2017

Uimh. 32 de 2017

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2017

Uimh. 76 de 2017

1 Meith 2017
Defeated

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2017

Uimh. 75 de 2017

1 Meith 2017
Defeated

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Cuadrothair agus Gluaisrothair Streachailte) (Leasú), 2017

Uimh. 74 de 2017

31 Beal 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Gnéasacha a Dhéanamh) (Leasú), 2017

Uimh. 73 de 2017

31 Beal 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Luachála (Leasú) 2017

Uimh. 72 de 2017

10 Iúil 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2017

Uimh. 71 de 2017

23 Iúil 2019
Enacted

An tAcht um Chomhairle na mBreithiúna, 2019

Uimh. 33 de 2019

An Bille um Chomhairle na mBreithiúna, 2017

Uimh. 70 de 2017

30 Beal 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte agus Sábháilteachta (Aonach Súgraidh) (Leasú), 2017

Uimh. 69 de 2017

31 Beal 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Dhrugaí Rialaithe agus um Dhochar a Laghdú, 2017

Uimh. 68 de 2017

27 MFómh 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 2017

Uimh. 67 de 2017

23 Beal 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thobhach ar Shearraigh, 2017

Uimh. 66 de 2017

17 Beal 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athbheochan Uirbeach agus Tithe (Leasú), 2017

Uimh. 65 de 2017

28 Samh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (Faisnéis faoin Difríocht Pá idir na hInscní), 2017

Uimh. 64 de 2017

31 Ean 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara, 2017

Uimh. 63 de 2017

26 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 24 de 2017

An Bille um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 62 de 2017

12 Iúil 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Neamhord Speictream an Uathachais, 2017

Uimh. 61 de 2017

5 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Lá na Faisnéise Neamhspleáchais 2017

Uimh. 60 de 2017

26 Iúil 2017
Enacted

Acht an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 22 de 2017

Bille an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 59 de 2017

10 Beal 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thruailliú ó Bhruscar (Leasú), 2017

Uimh. 58 de 2017

13 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Ceardchumann (An Garda Síochána agus na Fórsaí Cosanta), 2017

Uimh. 57 de 2017

13 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Treoirchomhairleoireacht a Sholáthar) 2017

Uimh. 56 de 2017

13 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Stádas Comhionann (Leasú), 2017

Uimh. 55 de 2017

16 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Gharda Síochána (Leasú), 2017

Uimh. 54 de 2017

6 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialáil Iompair Phoiblí (Leasú), 2017

Uimh. 53 de 2017

6 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Aitiúil (Leasú), 2017

Uimh. 52 de 2017

6 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Iascach Intíre (Leasú), 2017

Uimh. 16 de 2017

An Bille um Iascach Intíre (Leasú), 2017

Uimh. 51 de 2017

27 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Coimisiún Comhairlí Baile a Bhunú), 2017

Uimh. 50 de 2017

5 Aib 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2017

Uimh. 49 de 2017

7 Meith 2017
Enacted

Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2017

Uimh. 13 de 2017

Bille na gCuideachtaí (Leasú), 2017

Uimh. 48 de 2017

25 DFómh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhíol Earraí Aindleathacha, 2017

Uimh. 47 de 2017

22 Beal 2019
Enacted

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú), 2019

Uimh. 11 de 2019

An Bille um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú), 2017

Uimh. 46 de 2017

13 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Chaidreamh Taidhleoireachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 33 de 2017

An Bille um Chaidreamh Taidhleoireachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 45 de 2017

5 Aib 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aosaigh a Chosaint, 2017

Uimh. 44 de 2017

10 Beal 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Inscne a Aithint (Leasú), 2017

Uimh. 43 de 2017

19 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na Lia-Chleachtóirí (Leasú), 2017

Uimh. 42 de 2017

28 Márta 2017
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Tithíochta), 2017

Uimh. 41 de 2017

15 DFómh 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Séisíní Fostaithe a Chosaint), 2017

Uimh. 40 de 2017

21 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Leas Cúnna (Leasú), 2017

Uimh. 39 de 2017

9 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Coiste um Míbhuntáiste), 2017

Uimh. 38 de 2017

9 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Ainmhithe Fiáine i Sorcais, 2017

Uimh. 37 de 2017

9 Márta 2017
Defeated

Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann (Saoránacht Cirt Oidhreachta a Aisiriú), 2017

Uimh. 36 de 2017

8 Márta 2017
Defeated

An Bille um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 2017

Uimh. 35 de 2017

4 DFómh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú) (Cosc le Tairbhe a Fháil as Dúnbhású), 2017 2017

Uimh. 34 de 2017

2 Márta 2017
Defeated

An Bille um Chosaint na Beatha le linn Toirchis (Leasú), 2017

Uimh. 33 de 2017

1 Márta 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Ghairmithe Sláinte Criticiúla, 2017

Uimh. 32 de 2017

29 Meith 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Fostaithe (Comhiomarcaíochtaí), 2017

Uimh. 31 de 2017

1 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Toghcháin (Cearta Vótála a Leathnú chuig Daoine nach Saoránaigh Éireannacha), 2017

Uimh. 30 de 2017

20 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhíol Ticéad (Imeachtaí Spóirt agus Cultúir), 2017

Uimh. 29 de 2017

1 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ombudsman Náisiúnta Bia, 2017

Uimh. 28 de 2017

31 Márta 2017
Enacted

An tAcht Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 5 de 2017

An Bille Sláinte (Leasú), 2017

Uimh. 27 de 2017

31 Ean 2018
Enacted

An tAcht Deochanna Meisciúla (Leasú), 2018

Uimh. 1 de 2018

An Bille Deochanna Meisciúla (Leasú), 2017

Uimh. 26 de 2017

23 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhaoine a Choimeád ina dTeaghaisí, 2017

Uimh. 25 de 2017

23 Feabh 2017
Defeated

An Bille um Chomhionannas Tuaithe, 2017

Uimh. 24 de 2017

2 Iúil 2018
Enacted

An tAcht Meabhair-Shláinte (Leasú), 2018

Uimh. 10 de 2018

An Bille Meabhair-Shláinte (Leasú), 2017

Uimh. 23 de 2017

22 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Achar Scoite Íosta do Rothaithe), 2017

Uimh. 22 de 2017

14 Feabh 2017
Defeated

An Bille um Thréimhsí Íosta faoi Choimeád ar Chiontú i nDúnmharú, 2017

Uimh. 21 de 2017

2 DFómh 2017
Enacted

An tAcht Idirghabhála, 2017

Uimh. 27 de 2017

An Bille Idirghabhála, 2017

Uimh. 20 de 2017

4 Aib 2019
Enacted

An tAcht um Iascaigh Mhara (Leasú), 2019

Uimh. 9 de 2019

An Bille Iascaigh Mhara (Leasú), 2017

Uimh. 19 de 2017

16 Beal 2017
Enacted

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017

Uimh. 7 de 2017

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Saoráidí Insteallta Maoirsithe), 2017

Uimh. 18 de 2017

7 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) (Uimh. 3), 2017

Uimh. 17 de 2017

2 Feabh 2017
Defeated

An Bille um Láithreáin Thréigthe agus Láithreáin Fholmha, 2017

Uimh. 16 de 2017

2 Feabh 2017
Defeated

Bille na gComhphobal Eorpach (Brexit), 2017

Uimh. 15 de 2017

9 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) (Uimh. 2), 2017

Uimh. 14 de 2017

8 Beal 2018
Enacted

An tAcht um Fhoréigean Baile, 2018

Uimh. 6 de 2018

An Bille um Fhoréigean Baile, 2017

Uimh. 13 de 2017

1 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 2017

Uimh. 12 de 2017

1 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Chomhairle um Pianbhreith a Ghearradh, 2017

Uimh. 11 de 2017

31 Ean 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na bPinsean (Leasú) 2017

Uimh. 10 de 2017

31 Ean 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille chun Mangaireacht Ticéad os cionn Costais a Thoirmeasc, 2017

Uimh. 9 de 2017

21 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Lá Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, 2017

Uimh. 8 de 2017

31 Ean 2017
Defeated

An Bille um Úinéireacht ar na Meáin, 2017

Uimh. 7 de 2017

7 Noll 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Choláiste Ollscoile, Gaillimh (Leasú), 2017

Uimh. 6 de 2017

25 Ean 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chumarsáid Dhochrach agus Sábháilteacht Dhigiteach, 2017

Uimh. 5 de 2017

21 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Poiblí agus um Shainfháil Phoiblí (Luach Sóisialta), 2017

Uimh. 4 de 2017

13 Samh 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chonarthaí Árachais i leith Tomhaltóirí, 2017

Uimh. 3 de 2017

30 Márta 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Infheistíocht Phoiblí Eiticiúil (Tobac), 2017

Uimh. 2 de 2017

22 Samh 2017
Enacted

An tAcht um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2017

Uimh. 30 de 2017

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2017

Uimh. 1 de 2017

5 Samh 2017
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017

Uimh. 28 de 2017

An Bille um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2016

Uimh. 121 de 2016

17 Beal 2017
Enacted

Acht na gCúirteanna 2017

Uimh. 8 de 2017

Bille na gCúirteanna (Uimh. 2), 2016

Uimh. 120 de 2016

23 Feabh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Míchumas (Forálacha Ilghnéitheacha), 2016

Uimh. 119 de 2016