Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

137 torthaí i Billí agus Achtanna sa 2014

137 torthaí i Billí agus Achtanna sa 2014

Leathanach 4 de 7

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

18 Meith 2014
Defeated

An Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 58 de 2014

18 Meith 2014
Withdrawn

An Bille fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2014

Uimh. 57 de 2014

18 Meith 2014
Defeated

An Bille fán gCiste um Chosc ar Fhéinmharú agus um Meabhair-Shláinte, 2014

Uimh. 56 de 2014

17 Meith 2014
Defeated

An Bille um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Ceapadh Comhaltaí Sinsearacha den Gharda Síochána), 2014

Uimh. 55 de 2014

10 Márta 2015
Enacted

An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015

Uimh. 4 de 2015

An Bille Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2014

Uimh. 54 de 2014

12 Meith 2014
Lapsed

An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2014

Uimh. 53 de 2014

23 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 20 de 2014

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 52 de 2014

6 Beal 2015
Enacted

An tAcht um Theanntáil Feithiclí, 2015

Uimh. 13 de 2015

An Bille um Theanntáil Feithiclí, 2014

Uimh. 51 de 2014

5 Meith 2014
Withdrawn

An Bille um Shaorghluaiseacht (Comhlimistéar Taistil) (Doiciméadacht Taistil), 2014 2014

Uimh. 50 de 2014

5 Meith 2014
Lapsed

An Bille um Ghrinnscrúdú Parlaiminteach ar Cheapacháin (An Coimisiún Eorpach), 2014

Uimh. 49 de 2014

29 Beal 2014
Withdrawn

An Bille um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Trédhearcacht Bord), 2014

Uimh. 48 de 2014

17 Iúil 2014
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

Uimh. 16 de 2014

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

Uimh. 47 de 2014

22 Meith 2014
Enacted

Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014

Uimh. 10 de 2014

Bille Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014

Uimh. 46 de 2014

15 Beal 2014
Lapsed

Bille an Gharda Síochána (Leasú) (Uimh. 2) 2014

Uimh. 45 de 2014

26 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014

Uimh. 23 de 2014

An Bille um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014

Uimh. 44 de 2014

14 Beal 2014
Defeated

An Bille um Fhoréigean Baile (Leasú), 2014

Uimh. 43 de 2014

13 Beal 2014
Lapsed

Bille Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí) (Leasú), 2014

Uimh. 42 de 2014

9 Beal 2014
Lapsed

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2014

Uimh. 41 de 2014

8 Beal 2014
Withdrawn

An Bille um Ombudsman do Leanaí (Leasú), 2014

Uimh. 40 de 2014

23 Iúil 2014
Enacted

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 21 de 2014

Bille na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 39 de 2014