Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

1675 result in Billí (nár achtaíodh)

1675 result in Billí (nár achtaíodh)

Leathanach 4 de 34

Taispeáin: 50 in aghaidh an leathanaigh

8 DFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chothroime Urraime Meabhair-Shláinte, 2020

Uimh. 40 de 2020

7 DFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghníomhaireacht Bainistíochta Abhainn na Sionainne, 2020

Uimh. 39 de 2020

6 DFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Teaghaise), 2020

Uimh. 37 de 2020

6 DFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Leasú), 2020

Uimh. 36 de 2020

30 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2020

Uimh. 35 de 2020

29 MFómh 2020
Defeated

An Bille um Chumhacht Aireachta (Aisghairm) (Cosc ar Chónaí Comhroinnte agus ar Thógáil le Ligean ar Cíos), 2020

Uimh. 34 de 2020

24 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille Náisiúntacht agus Shaoránacht Éireann (Saoránacht do Leanaí), 2020

Uimh. 33 de 2020

18 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) (Leasú), 2020

Uimh. 31 de 2020

18 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille fá Choiste Comhairleach Náisiúnta um Braitheoireacht, 2020

Uimh. 30 de 2020

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire Bhreoiteachta agus um Shaoire do Thuismitheoirí (Covid-19), 2020

Uimh. 28 de 2020

16 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Forálacha Sealadacha maidir le Ligin Ghearrthéarma), 2020

Uimh. 27 de 2020

16 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Cosc ar Chúrsáil Giorriacha), 2020

Uimh. 26 de 2020

15 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Praghsáil Chothromasach ar Mhairteoil, 2020

Uimh. 25 de 2020

15 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bás Dínitiúil, 2020

Uimh. 24 de 2020

28 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Tithíochta), 2020

Uimh. 21 de 2020

28 Iúil 2020
Defeated

An Bille Airí agus Airí Stáit (Comharbaí), 2020

Uimh. 20 de 2020

21 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Leasú) (Cúram Baile Gairmiúil), 2020

Uimh. 16 de 2020

16 Iúil 2020
Defeated

An Bille um Chosc ar Mhéaduithe Cíosa, 2020

Uimh. 12 de 2020

16 Iúil 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille Toghcháin an tSeanaid (Comhaltaí Ollscoile) (Leasú), 2020

Uimh. 11 de 2020

7 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Orduithe Fostaíochta Earnála a Dhaingniú), 2020

Uimh. 9 de 2020

19 Noll 2019
Lapsed

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú) (An Ghníomhaireacht um Choireacht Trasteorann), 2019

Uimh. 108 de 2019

13 Noll 2019
Lapsed

An Bille Ceardchumann, 2019

Uimh. 107 de 2019

12 Noll 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Craolacháin (Leasú) (Iriseoireacht a Chosaint), 2019

Uimh. 106 de 2019

13 Noll 2019
Lapsed

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Scoileanna), 2019

Uimh. 105 de 2019

16 Samh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019

Uimh. 104 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiontuithe Gnéasacha (Leasú), 2019

Uimh. 103 de 2019

10 Noll 2019
Lapsed

An Bille Árachais (Árachas Saoil) (Leasú), 2019

Uimh. 101 de 2019

28 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shábháilteacht Othar (Teagmhais Sábháilteachta Othair Infhógartha), 2019

Uimh. 100 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chalcadh Cíosa (Cóirchíos), 2019

Uimh. 99 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) (Rialálaí), 2019

Uimh. 98 de 2019

4 Noll 2019
Lapsed

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2019

Uimh. 97 de 2019

3 Noll 2019
Lapsed

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Saoire Foréigin Baile), 2019

Uimh. 96 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thruailliú ó Bhruscar (Leasú) (Salachar Madraí a Rialú), 2019

Uimh. 95 de 2019

26 Samh 2019
Lapsed

An Bille um Fhreagracht Bhuiséadach (Leasú), 2019

Uimh. 94 de 2019

20 Samh 2019
Defeated

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Sláinte), 2019

Uimh. 92 de 2019

19 Samh 2019
Lapsed

An Bille Craolacháin (Táillí Ceadúnais Teilifíse a Ghnóthú), 2019

Uimh. 90 de 2019

6 Samh 2019
Lapsed

An Bille Sláinte Poiblí (Toitíní Leictreonacha agus Luibhthoitíní), 2019

Uimh. 88 de 2019

22 DFómh 2019
Lapsed

An Bille um Shásamh i leith Lochtanna Neamhfhollais, 2019

Uimh. 87 de 2019

22 DFómh 2019
Lapsed

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Ceannaitheoirí Céaduaire), 2019

Uimh. 86 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrédhearcacht Shainordaitheach i dtaobh Praghsanna Mairteola, 2019

Uimh. 85 de 2019

17 DFómh 2019
Lapsed

Bille na dTithe (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean) (Leasú), 2019

Uimh. 84 de 2019

16 DFómh 2019
Lapsed

An Bille um Plaistigh Dhochracha (Toirmeasc), 2019

Uimh. 83 de 2019

15 DFómh 2019
Defeated

An Bille Caidrimh Thionscail (Comhchoistí Oibreachais), 2019

Uimh. 81 de 2019

15 DFómh 2019
Lapsed

Bille na dTithe (Tréimhsí Feithimh maidir le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta) (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 2019

Uimh. 80 de 2019

10 DFómh 2019
Lapsed

An Bille um Praghsáil Chothromasach ar Mhairteoil, 2019

Uimh. 79 de 2019

1 DFómh 2019
Lapsed

An Bille um Thruailliú ó Thorann (Bainistiú agus Maolú), 2019

Uimh. 74 de 2019

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Teidlíochtaí Liachta i dTithe Banaltrais) (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 73 de 2019

25 MFómh 2019
Lapsed

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) (Úsáid Scútar Leictreach), 2019

Uimh. 72 de 2019

25 MFómh 2019
Lapsed

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2019

Uimh. 71 de 2019

24 MFómh 2019
Lapsed

An Bille Deochanna Meisciúla (Leasú), 2019

Uimh. 70 de 2019