Cabhair

Is féidir leat scagairí iomadúla a iontráil, lena n-áirítear:

Bliain/Blianta, e.g., 2014-2017, 1990
Eochairfhocal/Eochairfhocail, e.g., airgeadas, meabhairshláinte
Uimhir an Bhille nó an Achta, e.g., 179

Chun do scagairí a ghníomhachtú, brúigh an cnaipe Cuardaigh.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5280 result in Billí agus Achtanna

5280 result in Billí agus Achtanna

Leathanach 5 de 53

Taispeáin: 100 an leathanach

22 Iúil 2018
Enacted

An tAcht Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna), 2018

Uimh. 17 de 2018

An Bille Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna), 2016

Uimh. 104 de 2016

17 Noll 2018
Enacted

An tAcht um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2018

Uimh. 29 de 2018

An Bille um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2016

Uimh. 103 de 2016

29 Samh 2016
Withdrawn

An Bille um Thoirmeasc ar Mhicreaphlaistigh, 2016

Uimh. 102 de 2016

24 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Choimisiúin Imscrúdúcháin (Leasú), 2016

Uimh. 101 de 2016

17 Beal 2017
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Uchtála (Faisnéis agus Lorgaireacht), 2016

Uimh. 100 de 2016

23 Samh 2016
Defeated

An Bille um Chíosanna agus Tionóntachtaí Ráthaithe, 2016

Uimh. 99 de 2016

3 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Méara agus Údarás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath), 2016

Uimh. 98 de 2016

15 Samh 2016
Defeated

An Bille um Thithíocht Shóisialta agus Incheannaithe, 2016

Uimh. 97 de 2016

14 Samh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe (Leasú), 2016

Uimh. 96 de 2016

1 Noll 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na Príosún (Gaibhniú Aonair) (Leasú), 2016

Uimh. 95 de 2016

26 Noll 2016
Enacted

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2016

Uimh. 19 de 2016

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2016

Uimh. 94 de 2016

8 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach (Hidreacarbón a Astarraingt), 2016

Uimh. 93 de 2016

23 Noll 2016
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016

Uimh. 17 de 2016

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016 2016

Uimh. 92 de 2016

19 Noll 2016
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2016

Uimh. 15 de 2016

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2016

Uimh. 91 de 2016

12 Aib 2017
Enacted

An tAcht um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2017

Uimh. 6 de 2017

An Bille um Bosca Forbartha Eolais (Deimhniú Aireagán), 2016

Uimh. 90 de 2016

27 DFómh 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Sláinte (Leasú) (Cúram Baile Gairmiúil), 2016

Uimh. 89 de 2016

27 DFómh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athchóiriú Rialtais Áitiúil (Leasú) (Méara Dírthofa Bhaile Átha Cliath), 2016

Uimh. 88 de 2016

27 DFómh 2016
Defeated

An Bille um Thruailliú ó Mhicreaphlaisteach agus ó Mhicreachlocha a Chosc, 2016

Uimh. 87 de 2016

28 Noll 2016
Enacted

Acht na gCúirteanna, 2016

Uimh. 22 de 2016

Bille na gCúirteanna, 2016

Uimh. 86 de 2016

20 DFómh 2016
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht), 2016

Uimh. 85 de 2016

17 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2016

Uimh. 84 de 2016

25 Noll 2016
Enacted

An tAcht Airgeadais, 2016

Uimh. 18 de 2016

An Bille Airgeadais 2016

Uimh. 83 de 2016

26 DFómh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2016

Uimh. 82 de 2016

12 DFómh 2016
Defeated

An Bille um Chinnteacht Cíosa (Uimh. 2), 2016

Uimh. 81 de 2016

16 Samh 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chaomhnú Fostaíochta (Uaireanta Éiginnte), 2016

Uimh. 80 de 2016

17 Beal 2017
Enacted

Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017

Uimh. 9 de 2017

Bille na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2016

Uimh. 79 de 2016

24 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann, 2017

Uimh. 40 de 2017

An Bille um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann 2016

Uimh. 78 de 2016

15 Beal 2019
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Fhiadhúlra (Leasú), 2016

Uimh. 77 de 2016

1 Noll 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialáil Cannabais atá lena Úsáid chun críocha Íocshláinte, 2016

Uimh. 76 de 2016

6 DFómh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Forthromú de dheasca Claontachta), 2016 2016

Uimh. 75 de 2016

15 Márta 2017
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Pianbhreitheanna Príosúnachta Fionraithe), 2017

Uimh. 4 de 2017

An Bille um Cheartas Coiriúil (Pianbhreitheanna Príosúnachta Fionraithe), 2016

Uimh. 74 de 2016

21 Noll 2017
Enacted

An tAcht um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún na Háige), 2017

Uimh. 36 de 2017

An Bille um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún na Háige), 2016

Uimh. 73 de 2016

12 Iúil 2016
Defeated

An Bille Cróinéirí (Leasú), 2016

Uimh. 72 de 2016

20 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 71 de 2016

20 Iúil 2016
Defeated

An Bille um Rannpháirtíocht Chomhionann i Scoileanna, 2016

Uimh. 70 de 2016

20 Iúil 2016
Defeated

An Bille um Rialáil Tuirbíní Gaoithe, 2016

Uimh. 69 de 2016

20 Meith 2016
Defeated

An Bille Craolacháin (Leasú), 2016

Uimh. 68 de 2016

10 Iúil 2019
Enacted

An tAcht um an Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2019

Uimh. 23 de 2019

An Bille um an Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2016

Uimh. 67 de 2016

29 Samh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thithíocht Shóisialta, 2016

Uimh. 66 de 2016

13 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2016

Uimh. 65 de 2016

26 DFómh 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Dhúnorgain Chorparáideach (Uimh 2), 2016

Uimh. 64 de 2016

21 Márta 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú) (Vótáil ag Aois 16), 2016

Uimh. 63 de 2016

12 Iúil 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Rose Náisiúnta (Cóipcheart agus Cearta Gaolmhara a Chosaint) (Leasú) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 62 de 2016

7 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Úinéireacht Phoiblí ar Shócmhainní Áirithe), 2016

Uimh. 61 de 2016

26 Iúil 2016
Enacted

An tAcht Sláinte (Leasú), 2016

Uimh. 6 de 2016

An Bille Sláinte (Leasú), 2016

Uimh. 60 de 2016

25 Iúil 2016
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú), 2016

Uimh. 5 de 2016

An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 59 de 2016

18 Iúil 2018
Enacted

An tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018

Uimh. 14 de 2018

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Uimh. 58 de 2016

11 Meith 2019
Enacted

An tAcht um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019

Uimh. C38 de 2019

An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016

Uimh. 57 de 2016

30 Meith 2016
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An tOchtú Leasú a Aisghairm), 2016

Uimh. 56 de 2016

30 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Tithíocht Údaráis Áitiúil a Dhíol), 2016

Uimh. 55 de 2016

30 Meith 2016
Defeated

An Bille um Ionadúchán Au Pair, 2016

Uimh. 54 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Choimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc), 2016

Uimh. 10 de 2016

An Bille um Choimisiún Imscrúdúcháin (Corparáid na hÉireann um Réiteach Bainc), 2016

Uimh. 53 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016

Uimh. 8 de 2016

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016

Uimh. 52 de 2016

29 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Gharda Síochána (Oifigí Sinsearacha a Cheapadh), 2016

Uimh. 51 de 2016

6 Márta 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chlárú Uachtanna 2016

Uimh. 50 de 2016

23 Meith 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Inimirce (Athchóiriú) (Stádas Cónaithe a Thabhairt chun Rialtachta), 2016

Uimh. 49 de 2016

26 MFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Stádas Comhionann (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Uimh. 48 de 2016

21 Meith 2016
Defeated

An Bille Caidrimh Thionscail (An Ceart chun Rochtana) (Leasú), 2016

Uimh. 47 de 2016

21 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhúinéireacht ar Acmhainní Uisce), 2016

Uimh. 46 de 2016

9 Meith 2016
Defeated

An Bille um Laethanta Saoire Poiblí (Lá na Poblachta), 2016

Uimh. 45 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2016

Uimh. 9 de 2016

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2016

Uimh. 44 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Shaoire agus Sochar Atharthachta, 2016

Uimh. 11 de 2016

An Bille um Shaoire agus Sochar Atharthachta, 2016

Uimh. 43 de 2016

26 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016

Uimh. 7 de 2016

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016 2016

Uimh. 42 de 2016

12 DFómh 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Seanad, 2016

Uimh. 41 de 2016

15 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (Leasú), 2016

Uimh. 40 de 2016

3 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chonarthaí Uaireanta Bandáilte, 2016

Uimh. 39 de 2016

9 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Stádas Comhionann (Promhadh Comhionannais) (Leasú), 2016

Uimh. 38 de 2016

6 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2017

Uimh. 15 de 2017

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2016

Uimh. 37 de 2016

2 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile (Leasú), 2016

Uimh. 36 de 2016

1 Meith 2016
Defeated

An Bille um Chinnteacht Cíosa, 2016

Uimh. 35 de 2016

31 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2016

Uimh. 34 de 2016

31 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúnorgain Chorparáideach, 2016

Uimh. 33 de 2016

31 Beal 2016
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Teaghaise), 2016

Uimh. 32 de 2016

9 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 31 de 2016

24 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú), 2016

Uimh. 30 de 2016

23 Iúil 2019
Enacted

An tAcht Parúil, 2019

Uimh. 28 de 2019

An Bille Parúil, 2016

Uimh. 29 de 2016

24 Beal 2016
Withdrawn

An Bille Staidrimh (Céad Bliain Éirí Amach 1916), 2016

Uimh. 28 de 2016

17 Beal 2016
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Eacnamaíochta, Sóisialacha agus Cultúir), 2016

Uimh. 27 de 2016

17 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí), 2016 2016

Uimh. 26 de 2016

17 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) (Leasú), 2016 2016

Uimh. 25 de 2016

5 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Morgáistí Ráta Athraithigh), 2016

Uimh. 24 de 2016

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht Uchtála (Leasú), 2017

Uimh. 19 de 2017

An Bille Uchtála (Leasú) 2016

Uimh. 23 de 2016

3 Feabh 2016
Lapsed

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 22 de 2016

28 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Rialáil Drón, 2016

Uimh. 21 de 2016

26 Iúil 2017
Enacted

An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017

Uimh. 26 de 2017

An Bille fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2016

Uimh. 20 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

An Bille um an Rosc Náisiúnta (Cóipcheart agus Cearta Gaolmhara a Chosaint) (Leasú), 2016

Uimh. 19 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Nochtadh Sláinte, 2016

Uimh. 18 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

Bille an Gharda Síochána (Leasú), 2016

Uimh. 17 de 2016

26 Noll 2016
Enacted

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, 2016

Uimh. 20 de 2016

An Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, 2016

Uimh. 16 de 2016

26 DFómh 2016
Enacted

An tAcht Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtasacha Áirithe) 2016

Uimh. 13 de 2016

An Bille Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtascacha Áirithe)

Uimh. 15 de 2016

21 Ean 2016
Lapsed

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú), 2016

Uimh. 14 de 2016

14 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Idirnascaire Thuaidh-Theas, 2016

Uimh. 13 de 2016

19 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) (Leasú), 2016

Uimh. 12 de 2016

30 Iúil 2016
Enacted

An tAcht Fuinnimh, 2016

Uimh. 12 de 2016

An Bille Fuinnimh 2016

Uimh. 11 de 2016

24 Beal 2017
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2017

Uimh. 11 de 2017

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016

Uimh. 10 de 2016

16 Feabh 2017
Enacted

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 1 de 2017

An Bille (Forálacha Ilghnéitheacha) 2016

Uimh. 9 de 2016

7 Meith 2017
Enacted

An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2017

Uimh. 12 de 2017

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2016

Uimh. 8 de 2016

13 Ean 2016
Defeated

Bille na gCistí Pinsean (Tobhaigh a Thoirmeasc), 2016

Uimh. 7 de 2016

30 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Árachas Tuile, 2016

Uimh. 6 de 2016

13 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Ghníomhaireacht Abhainn na Sionainne, 2016

Uimh. 5 de 2016