Cabhair

You can enter multiple filters, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5228 results in Billí agus Achtanna

5228 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 5 de 53

Show: 100 per page

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016

Uimh. 8 de 2016

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú), 2016

Uimh. 52 de 2016

29 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Gharda Síochána (Oifigí Sinsearacha a Cheapadh), 2016

Uimh. 51 de 2016

6 Márta 2019
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chlárú Uachtanna 2016

Uimh. 50 de 2016

23 Meith 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Inimirce (Athchóiriú) (Stádas Cónaithe a Thabhairt chun Rialtachta), 2016

Uimh. 49 de 2016

26 MFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Stádas Comhionann (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Uimh. 48 de 2016

21 Meith 2016
Defeated

An Bille Caidrimh Thionscail (An Ceart chun Rochtana) (Leasú), 2016

Uimh. 47 de 2016

21 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhúinéireacht ar Acmhainní Uisce), 2016

Uimh. 46 de 2016

9 Meith 2016
Defeated

An Bille um Laethanta Saoire Poiblí (Lá na Poblachta), 2016

Uimh. 45 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2016

Uimh. 9 de 2016

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2016

Uimh. 44 de 2016

27 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Shaoire agus Sochar Atharthachta, 2016

Uimh. 11 de 2016

An Bille um Shaoire agus Sochar Atharthachta, 2016

Uimh. 43 de 2016

26 Iúil 2016
Enacted

An tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016

Uimh. 7 de 2016

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2016 2016

Uimh. 42 de 2016

12 DFómh 2016
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Seanad, 2016

Uimh. 41 de 2016

15 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (Leasú), 2016

Uimh. 40 de 2016

3 DFómh 2017
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chonarthaí Uaireanta Bandáilte, 2016

Uimh. 39 de 2016

9 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Stádas Comhionann (Promhadh Comhionannais) (Leasú), 2016

Uimh. 38 de 2016

6 Iúil 2017
Enacted

An tAcht um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2017

Uimh. 15 de 2017

An Bille um Fhorbairt Peitriliam agus Mianraí Eile (Toirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach i dTír Mór), 2016

Uimh. 37 de 2016

2 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile (Leasú), 2016

Uimh. 36 de 2016

1 Meith 2016
Defeated

An Bille um Chinnteacht Cíosa, 2016

Uimh. 35 de 2016

31 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2016

Uimh. 34 de 2016

31 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúnorgain Chorparáideach, 2016

Uimh. 33 de 2016

31 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Teaghaise), 2016

Uimh. 32 de 2016

9 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 31 de 2016

24 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Toghcháin (Leasú), 2016

Uimh. 30 de 2016

15 Meith 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Parúil, 2016

Uimh. 29 de 2016

24 Beal 2016
Withdrawn

An Bille Staidrimh (Céad Bliain Éirí Amach 1916), 2016

Uimh. 28 de 2016

17 Beal 2016
Defeated

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Eacnamaíochta, Sóisialacha agus Cultúir), 2016

Uimh. 27 de 2016

17 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí), 2016 2016

Uimh. 26 de 2016

17 Beal 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) (Leasú), 2016 2016

Uimh. 25 de 2016

5 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Morgáistí Ráta Athraithigh), 2016

Uimh. 24 de 2016

19 Iúil 2017
Enacted

An tAcht Uchtála (Leasú), 2017

Uimh. 19 de 2017

An Bille Uchtála (Leasú) 2016

Uimh. 23 de 2016

3 Feabh 2016
Lapsed

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú) (Uimh. 2), 2016

Uimh. 22 de 2016

28 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Rialáil Drón, 2016

Uimh. 21 de 2016

26 Iúil 2017
Enacted

An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017

Uimh. 26 de 2017

An Bille fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2016

Uimh. 20 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

An Bille um an Rosc Náisiúnta (Cóipcheart agus Cearta Gaolmhara a Chosaint) (Leasú), 2016

Uimh. 19 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Nochtadh Sláinte, 2016

Uimh. 18 de 2016

27 Ean 2016
Lapsed

Bille an Gharda Síochána (Leasú), 2016

Uimh. 17 de 2016

26 Noll 2016
Enacted

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, 2016

Uimh. 20 de 2016

An Bille um Athchóiriú an Dlí Reachtúil, 2016

Uimh. 16 de 2016

26 DFómh 2016
Enacted

An tAcht Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtasacha Áirithe) 2016

Uimh. 13 de 2016

An Bille Airgeadais (Oibleagáidí Áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh agus Oibleagáidí Idir-Rialtascacha Áirithe)

Uimh. 15 de 2016

21 Ean 2016
Lapsed

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú), 2016

Uimh. 14 de 2016

14 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Idirnascaire Thuaidh-Theas, 2016

Uimh. 13 de 2016

19 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) (Leasú), 2016

Uimh. 12 de 2016

30 Iúil 2016
Enacted

An tAcht Fuinnimh, 2016

Uimh. 12 de 2016

An Bille Fuinnimh 2016

Uimh. 11 de 2016

24 Beal 2017
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2017

Uimh. 11 de 2017

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta a bhaineann le Córais Faisnéise), 2016

Uimh. 10 de 2016

16 Feabh 2017
Enacted

An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 1 de 2017

An Bille (Forálacha Ilghnéitheacha) 2016

Uimh. 9 de 2016

7 Meith 2017
Enacted

An tAcht Iomaíochta (Leasú), 2017

Uimh. 12 de 2017

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2016

Uimh. 8 de 2016

13 Ean 2016
Defeated

Bille na gCistí Pinsean (Tobhaigh a Thoirmeasc), 2016

Uimh. 7 de 2016

30 Samh 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Árachas Tuile, 2016

Uimh. 6 de 2016

13 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Ghníomhaireacht Abhainn na Sionainne, 2016

Uimh. 5 de 2016

13 Ean 2016
Lapsed

An Bille um Ghníomhaireacht Bainistíochta Abhainn na Sionainne, 2016

Uimh. 4 de 2016

27 Noll 2016
Enacted

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2016

Uimh. 21 de 2016

An Bille um Thrácht ar Bhóithre, 2016

Uimh. 3 de 2016

18 Iúil 2018
Enacted

An tAcht Oidhreachta, 2018

Uimh. 15 de 2018

An Bille Oidhreachta, 2016

Uimh. 2 de 2016

19 Iúil 2018
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018

Uimh. 16 de 2018

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2016

Uimh. 1 de 2016

20 Ean 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chaighdeáin san Earnáil Phoiblí 2015

Uimh. 132 de 2015

9 Noll 2015
Lapsed

An Bille fán Údarás um Chosc ar Fhéinmharú, 2015

Uimh. 131 de 2015

17 Noll 2015
Withdrawn

An Bille um Thoirmeasc ar Scoilteadh Hiodrálach, 2015

Uimh. 130 de 2015

9 Noll 2015
Lapsed

An Bille um An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2015

Uimh. 129 de 2015

16 Noll 2015
Lapsed

An Bille Caidrimh Thionscail (Dúliostaí), 2015

Uimh. 128 de 2015

15 Noll 2015
Lapsed

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2015

Uimh. 127 de 2015

15 Noll 2015
Lapsed

An Bille um Rochtain ar Sheirbhísí Poiblí agus ar Bhaincéireacht ar shlí seachas trí Mheán Leictreonach, 2015

Uimh. 126 de 2015

15 Noll 2015
Lapsed

An Bille um Bás Dínitiúil, 2015

Uimh. 125 de 2015

2 Noll 2015
Lapsed

An Bille Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar (Nuálaíocht) (Leasú), 2015

Uimh. 124 de 2015

8 Noll 2015
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2015

Uimh. 123 de 2015

14 Noll 2015
Lapsed

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2015

Uimh. 122 de 2015

19 Márta 2018
Enacted

Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018

Uimh. 3 de 2018

Bille na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2015

Uimh. 121 de 2015

17 DFómh 2018
Enacted

An tAcht Sláinte Poiblí (Alcól), 2018

Uimh. 24 de 2018

An Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2015

Uimh. 120 de 2015

25 Noll 2015
Enacted

An tAcht Féimheachta (Leasú), 2015

Uimh. 60 de 2015

An Bille Féimheachta (Leasú), 2015

Uimh. 119 de 2015

10 Noll 2015
Lapsed

An Bille Craolacháin (Leasú), 2015

Uimh. 118 de 2015

2 Noll 2015
Lapsed

An Bille Toghcháin (Leasú) (Páirtithe Polaitíochta agus Grúpaí a Chlárú), 2015

Uimh. 117 de 2015

16 Noll 2015
Enacted

An tAcht Leithreasa, 2015

Uimh. 48 de 2015

An Bille Leithreasa, 2015

Uimh. 116 de 2015

8 Noll 2015
Lapsed

An Bille um Rannpháirtíocht Chomhionann i Scoileanna, 2015

Uimh. 115 de 2015

8 Noll 2015
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas san Oideachas, 2015

Uimh. 114 de 2015

24 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015

Uimh. 53 de 2015

An Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2015

Uimh. 113 de 2015

20 Noll 2015
Enacted

An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2015

Uimh. 50 de 2015

An Bille Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú) (Uimh. 2), 2015

Uimh. 112 de 2015

20 Noll 2015
Enacted

Acht na gCúirteanna 2015

Uimh. 51 de 2015

Bille na gCúirteanna 2015

Uimh. 111 de 2015

25 Noll 2015
Enacted

Acht na bPríosún, 2015

Uimh. 57 de 2015

Bille na bPríosún, 2015

Uimh. 110 de 2015

29 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2015

Uimh. 63 de 2015

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2015

Uimh. 109 de 2015

26 Samh 2015
Defeated

An Bille um Chinnteacht Cíosa agus um Easpa Dídine a Chosc, 2015

Uimh. 108 de 2015

24 Samh 2015
Lapsed

An Bille Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide (Leasú), 2015

Uimh. 107 de 2015

19 Samh 2015
Lapsed

Bille Ghradam an Uachtaráin, 2015

Uimh. 106 de 2015

19 Samh 2015
Lapsed

Bille Toghcháin an tSeanaid (Leasú) 2015

Uimh. 105 de 2015

19 Samh 2015
Lapsed

Bille na mBóithre (Gníomhaíocht Choiriúil) (Leasú), 2015

Uimh. 104 de 2015

2 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais), 2015

Uimh. 41 de 2015

An Bille um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais), 2015 2015

Uimh. 103 de 2015

30 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015

Uimh. 66 de 2015

An Bille um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015 2015

Uimh. 102 de 2015

8 Samh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Dhaoine Soghonta 2015

Uimh. 101 de 2015

24 Noll 2015
Enacted

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2015

Uimh. 54 de 2015

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2015

Uimh. 100 de 2015

22 DFómh 2015
Lapsed

An Bille an gCorparáid Náisiúnta Morgáistí agus Tithíochta 2015

Uimh. 99 de 2015

16 Noll 2015
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2015

Uimh. 47 de 2015

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2015

Uimh. 98 de 2015

22 Iúil 2016
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Leasú), 2015

Uimh. 97 de 2015

21 DFómh 2015
Lapsed

An Bille Toghcháin (Leasú) (Binse Moriarty), 2015

Uimh. 96 de 2015

21 Noll 2015
Enacted

An tAcht Airgeadais, 2015

Uimh. 52 de 2015

An Bille Airgeadais 2015

Uimh. 95 de 2015

10 Noll 2015
Enacted

An tAcht um Chúram Leanaí (Leasú), 2015

Uimh. 45 de 2015

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú) 2015

Uimh. 94 de 2015

14 DFómh 2015
Lapsed

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Tréimhse Shocraithe le haghaidh Ré Dháil Éireann), 2015

Uimh. 93 de 2015

16 Samh 2016
Enacted

An tAcht um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú), 2016

Uimh. 14 de 2016

An Bille um Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Leasú), 2015

Uimh. 92 de 2015

27 Samh 2015
Enacted

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2015

Uimh. 39 de 2015

An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2015

Uimh. 91 de 2015

8 DFómh 2015
Lapsed

An Bille fá Chomhairle um Pianbhreith a Ghearradh, 2015

Uimh. 90 de 2015

20 Samh 2015
Enacted

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015

Uimh. 37 de 2015

An Bille Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015

Uimh. 89 de 2015

7 DFómh 2015
Lapsed

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Eastáit a Ghlacadh faoi Chúram), 2015

Uimh. 88 de 2015

29 Noll 2015
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú), 2015

Uimh. 62 de 2015

An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2) 2015

Uimh. 87 de 2015

11 Noll 2015
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fheithiclí de chuid an Gharda Síochána a Sháinniú, 2015

Uimh. 86 de 2015

1 DFómh 2015
Defeated

An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015

Uimh. 85 de 2015